V Česku dnes žije 1,3 miliónu lidí, kteří mají vysokoškolský titul, což je o 134 % více než před dvaceti lety.

„Když se setkávám s našimi budoucími studenty, často slyším stejné příběhy. Mají sice zajímavou pozici a také relativně hezký plat, chtěli by ale dále profesně růst. Postoupit na pozici lepší a zvýšit svůj plat, ale chybí jim manažerské zkušenosti a vzdělání. Chtějí vystoupit z řady dalších vysokoškoláků,“ říká Mgr. Štěpán Mika, ředitel Central European Management Institute (CEMI), který se zaměřuje na profesní vzdělávání manažerů formou online MBA studia už od roku 2011.

Podle něj se MBA titul v současnosti stále častěji stává velkou konkurenční výhodou na trhu práce. „Absolventi si díky němu zvyšují svou kvalifikaci a manažerské znalosti. Jsou-li dva uchazeči na stejnou pozici a jeden z nich má MBA titul a druhý ne, může to sehrát velkou roli v tom, kterého z nich si zaměstnavatel vybere,“ dodává Mgr. Štěpán Mika.

Pokud se jako zaměstnanec rozhodnete MBA studovat, nemáte ještě vyhráno. Skloubit studium i práci je občas velice obtížné a ne každý zaměstnavatel toto vaše rozhodnutí přijme s nadšením.

Mgr. Štěpán Mika, ředitel Central European Management Institute

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Štěpán Mika, ředitel Central European Management Institute
Autor: CEMI

MBA online šetří manažerům čas

„Před lety jsem sám řešil něco podobného, chtěl jsem studovat MBA a přitom jsem byl zaměstnaný, nešlo to skloubit s časově náročným zaměstnáním. Právě naše online MBA studium má velkou výhodu v časové svobodě. Můžete studovat odkudkoliv a kdykoliv podle vašich časových možností. Naše online MBA studium lze navíc absolvovat již za jeden rok,“ říká Mika.

Podle výzkumu, který institut CEMI realizoval, se po ukončení online MBA studia 92 % absolventů posunulo o 1 a více pozic ve firmě, 42 % získalo konkurenční výhodu na trhu práce, 75 % zvýšilo své finanční ohodnocení až o třicet procent a 40 % získalo nové pracovní a osobní kontakty, které jim pomohly v jejich dalším profesním růstu.

„Téměř jedna třetina absolventů začala po získání MBA titulu podnikat, a to opravdu není malé číslo,“ míní Mgr. Štěpán Mika.

Online MBA studium je stále častější formou výuky.

 

 

 

 

 

 

 

Online MBA studium je stále častější formou výuky.
Autor: CEMI

Institut CEMI nyní nabízí 9 MBA a LLM oborů nejrůznějších zaměření - 7 v češtině a 2 v angličtině. Témata, která se probírají, jsou aktuální pro české i slovenské studenty. Některé obory rozšiřují tematické zaměření výuky i do mezinárodního prostředí. 

I když výuka probíhá online, studenti nejsou zcela odtrženi od kontaktu se svými lektory – na úvodním soustředění poznají všechny lektory CEMI osobně, případně kdykoliv v průběhu studia se s nimi mohou spojit po skype, e-mailem, telefonicky apod. Mimo to mohou všechny své studijní záležitosti také kdykoliv konzultovat se studijním oddělením.


Mezi lektory a garanty MBA a LLM programů patří významné kapacity z různých oborů jako například Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.; Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.; Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSC.; MUDr. Rudolf Střítecký; JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA a mnoho dalších. Aktuálně na CEMI působí 45 lektorů z České republiky ale i ze zahraničí.

Dnes má CEMI 45 českých i zahraničních lektorů, studium je zakončeno promocí v Břevnovském klášteře.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnes má CEMI 45 českých i zahraničních lektorů, studium je zakončeno promocí v Břevnovském klášteře.
Autor: CEMI

CEMI si zakládá na transparentnosti – studenti již dopředu vědí, co se naučí, sylaby předmětů najdou na webových stránkách, vědí, kdo jsou lektoři CEMI i jak studium probíhá. Zájemci se také mohou osobně přijít přesvědčit, že se nejedná pouze o nějakou virtuální instituci a během schůzky s konzultantkou pro zájemce o studium či ředitelem institutu si mohou ujasnit veškeré dotazy a případné nejasnosti. Institutu CEMI byla udělena akreditace od britské organizace IADL (International Association for Distance Learning), která garantuje kvalitu výuky.

1000 studentů a speciální nabídka

„V rámci příležitosti překonání hranice 1.000 absolventů jsme pro nové zájemce o studium připravili speciální cenovou nabídku, díky které mohou na školném ušetřit 36.300 korun,“ uzavírá ředitel Mgr. Štěpán Mika. Zájemci tak mohou začít studovat již za 79.900,- Kč bez DPH a školné mohou navíc hradit i na splátky.

Uzávěrka příjmu přihlášek do jarních programů končí již 8. března. Další obory pak bude možné zahájit až od října.


Více o studiu na Central European Management Institute najdete na cemi.cz.

Text nevyjadřuje názor redakce