„Za poslední dva roky pozorujeme trend, že zaměstnavatelé čím dál více sami nabízejí MBA studium svým klíčovým pracovníkům jako firemní benefit, díky němuž si zaměstnance udrží ve firmě a ještě navíc zvýší jeho manažerské i odborné kompetence,“ říká Mgr. Štěpán Mika, ředitel Central European Management Institute (CEMI).

Podle jeho slov souvisí trend se současnou dobrou ekonomickou situací a velmi nízkou nezaměstnaností v ČR. Je čistě na domluvě mezi nimi, zda školné uhradí zaměstnavatel celé, nebo se na tom bude finančně podílet i zaměstnanec.

„Někteří zaměstnavatelé hradí celou částku, někdo se zaměstnancem domluví na částce, kterou si sám přispěje, často s nimi řešíme i platbu školného na splátky, “ popisuje Mgr. Štěpán Mika, který se v jeho Institutu CEMI zaměřuje na vzdělávání manažerů od roku 2011 a má již 1000 absolventů. Podle průzkumu agentury IPSOS je ochotno MBA studium svým zaměstnancům financovat více než 40 % firem a průměrně je zaměstnavatel ochoten podílet se na financování částkou 70.000,- Kč bez DPH.

MBA studium trvá rok a probíhá online.

MBA online studium skloubíte se zaměstnáním

Nejen pro studenty, ale i zaměstnavatele je klíčové, aby studium bylo dobře slučitelné s pracovními povinnostmi. A právě to je velkou přidanou hodnotou online MBA studia. Můžete studovat odkudkoliv a podle toho, kdy vám to časové možnosti dovolí.

ihnedL tA pA n Mika L TM editel CEMI MBA online studium

Popis: Zájem o MBA online studium rok od roku roste, říká Mgr. Štěpán Mika, ředitel CEMI, jeho institutem prošlo již 1000 absolventů.
Foto: CEMI

„Počet studentů rok od roku roste, nyní máme celkem 9 MBA a LLM oborů a kvůli velkému zájmu je otevíráme dokonce dvakrát ročně,“ říká Mgr. Štěpán Mika.

Institut CEMI poskytuje tyto online MBA a LLM obory v češtině: Executive MBA, Bezpečnostní a krizový management, Ekonomika a finanční management, Management obchodu, Management zdravotnictví, Veřejná správa a LLM obor Korporátní právo.

45 lektorů z Čech i zahraničí

Je možné taktéž studovat v angličtině, a to programy Global Business Leadership a Marketing Management and International Business. Dnes má CEMI 45 lektorů z České republiky i ze zahraničí. Kvalitu online výuky zaštiťuje akreditace od britské IADL (International Association for Distance Learning).

V rámci příležitosti překonání hranice 1000. absolventa připravili v CEMI speciální cenovou nabídku, díky níž můžete na školném ušetřit 36.300 Kč. Zájemci tak mohou začít studovat již za 79.900,- Kč bez DPH. CEMI nabízí i možnost platby školného na splátky.

Uzávěrka příjmu přihlášek do jarních programů končí pro některé obory 8. března, pro jiné pak 15. března. Další příležitost zápisu do nových programů bude opět až v říjnu.

Více o institutu CEMI najdete na cemi.cz.

Text nevyjadřuje názor redakce