Moderní výroba prochází nyní érou označovanou někdy za další průmyslovou revoluci, která výrazně mění její dosavadní charakter – symbolizuje ji hlavně nástup digitálních technologií a pokročilá automatizace. Co je smyslem tohoto trendu a jaké budou jeho dopady na ekonomiku? 

Žijeme v době, kdy se informační technologie dostávají do průmyslových a energetických procesů. Nové „Smart“ produkty generují obrovské množství dat a jejich správným zpracováním pak dokážeme zajistit zcela nové možnosti řízení výrobních procesů. To vše umožňuje vytváření nových obchodních modelů, zejména služeb, s cílem zvýšení produktivity a kvality výroby a celkové optimalizace provozních nákladů. Nárůst automatizace s sebou přináší i dopad na roli lidské práce, která se v následujících letech jistě bude vyvíjet.

 

Jak hodnotíte úroveň digitalizace v ČR? Kde vidíte příležitosti?

Česká republika není výjimkou. Průmyslová revoluce se nás týká stejně jako jiné evropské země. Osobně vidím velký prostor pro zlepšení datové infrastruktury a legislativní podporu pro její rozvoj. Existuje již řada inovativních možností, jejich využití je dnes požadováno zejména během provozování stávající instalované báze. Pevně věřím ve větší zohlednění výhod a úspor digitálních řešení během provozu již ve fázi přípravy investice a nákupních procesů.

Pro hodně lidí z výrobní sféry jsou možnosti, které nové technologie a systémy nabízejí, velmi lákavé, ale terminologie používaná v oblasti IT, typická pro průmyslovou digitalizaci, je pro ně často nesrozumitelná a matoucí. Můžete charakterizovat hlavní typy a oblasti nasazení těchto systémů, jakými jsou např. ERP, MES apod.? Co se pod těmito zkratkami skrývá a co si za nimi mohou v konkrétní podobě představit?

Jistě, je to jen jeden z mnoha příkladů kdy IT systémy ukazují svou roli v průmyslu. Neustálé zlepšování vlastního řízení výrobního procesu již nemusí být v dnešní době dostačující. Pro fungování výrobní společnosti a neustálé zvyšování její konkurenceschopnosti je důležité přímé propojení výroby s poptávkou a následné zkracování dodacích lhůt, současně pak se správou subdodavatelů a optimalizací skladového hospodářství a jiné. To je jen krátký výčet funkcí podnikových informačních systémů, které tyto zkratky schovávají. Jedná se o propracovaná softwarová řešení, kde každý z těchto systémů má svou aplikační oblast, na kterou je zaměřen a kterou označuje právě dekódovaná zkratka jeho názvu. Například Enterprise Resource Planning (ERP) pokrývá plánování veškerých podnikových zdrojů a aktivit, Manufacturing Execution System (MES) je určen pro řízení výrobních postupů, důležitý je také systém plánování preventivní údržy a servisu pro komplexní správu instalovaných zařízení.

Jakou roli hrají v oblasti digitalizace průmyslu internet věcí a roboti?

Klíčovou, z pohledu využití inteligence těchto zařízení a vzájemné propojitelnosti. Nejen roboty ale i pokročilá automatizace celkově zvyšují úroveň a kvalitu řízení procesů zejména díky možnostem měřit a vyhodnocovat a optimalizovat vlastní výkon. Internet věcí (IoT) s sebou dále přináší možnosti měření mnoha veličin, vzájemné komunikace jednotlivých produktů mezi sebou popř. do nadřazených systémů. Využitím velkých dat a jejich analýz lze např. monitorovat a diagnostikovat stav instalovaných zařízení, ale take propojit fyzický proces s rozšířenou realitou. Právě takové možnosti mají naše Smart řešení v oblasti automatizace, robotiky a elektrických pohonů.

Máte někde již nasazen MES?

ABB má ve své nabídce MES již delší dobu, máme zkušenosti u zákazníků v různých segmentech. Mimo jiné využíváme náš MES ve výrobním závodě v Brně.

Kromě systému MES máte ještě MOM. Co zahrnuje vaše řešení MOM? Co v podniku řeší?

Manufacturing Operation Management (MOM) vychází z potřeb průmyslových firem zdokonalovat a optimalizovat svou výrobu a způsob řízení podniku. Kromě funkcí MESu je součástí také sledování a optimalizace spotřeby energií, sledování alarmů, popř. jiných událostí, a zejména jejich návazností ve výrobním procesu. Zcela unikátní funcí jsou pak téměř neomezené možnosti vytváření vlastních reportů a dashboard a mnoho dalších. Jednoduše lze říci, že MOM výrazně rozšiřuje funkce běžného MESu o tzv. Production & Process Intelligence, umožňuje tak maximálně využít stávající výrobní kapacity pro zvýšení produktivity podniku. Následné propojení s podnikovými systémy ERP je již samozřejmostí.

Jak je řešená bezpečnost u vašich průmyslových systémů?

Jsem přesvědčen, že každá investice do digitálních řešení musí zohlednit prvky kybernetické bezpečnosti. Pro ABB je toto samozřejmostí. Nejen služby spojené s vyhodnocením procesů a datových přenosů, ale téměř každé zařízení, jako jsou řídicí systémy, roboty a jiné, obsahují řadu bezpečnostních funkcí. Navíc poskytujeme našim zákazníkům servis, který zajišťuje plný bezpečnostní upgrade v případě jakékoliv kybernetické hrozby, byť jen třeba na úrovni osobních počítačů.

Martin Červinka
Po absolvování studia technické kybernetiky na fakultě Elektrotechnické ČVUT v roce 1996 pracoval 15 let ve společnosti Schneider Electric, kde zastával různé manažerské pozice zaměřené na obchodní strategie v Evropě a Asii v oboru automatizace a řízení. V roce 2011 nastoupil na pozici obchodního ředitele firmy General Electric, kde měl na starosti aktivity divize Industrial Solutions ve střední a východní Evropě. Od roku 2016 působí ve společnosti ABB jako ředitel divize průmyslové automatizace a současně s výkonem této funkce zastává pozici vedoucího iniciativy ABB Digital zaměřené na oblast digitalizace v rámci konceptu Průmysl 4.0.

Text nevyjadřuje názor redakce