Tyto překážky Ministerstvo průmyslu a obchodu mapuje interaktivním krátkým online dotazníkem pro podnikatele. Na bariéry v obchodování naráží i jednatelka společnosti T SERVIS Jana Heřmánková, která poskytuje služby v oblasti pronájmu techniky na společenské či hudební akce. „Pravidelně jezdíme do Rakouska na letní festivaly, kde spolupracujeme s celou řadou dalších firem. V posledních letech se však setkáváme se zvýšenou aktivitou tamních kontrolorů. Často mění postupy a přísně trestají jakákoliv byť formální pochybení,“ dodává Heřmánková.  

Náměstkyně pro řízení sekce zahraničního obchodu Ing. Martina Tauberová
Náměstkyně pro řízení sekce zahraničního obchodu Ing. Martina Tauberová
Foto: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu proto situaci na vnitřním trhu EU intenzivně monitoruje a při jednáních v Bruselu na nepřiměřenou praxi v řadě členských států upozorňuje. „K účinnému prosazování vizí potřebujeme aktuální informace od samotných podnikatelů. Proto jsme nedávno spustili online dotazník, ve kterém mohou podnikatelé popsat, s jakými problémy se na evropských trzích potýkají,“ vyzývá podnikatele náměstkyně Tauberová. Zjištění ministerstvu pomůžou při zastupování zájmů českých podnikatelů v evropských institucích v Bruselu. Martin Bednář, ředitel odboru evropských záležitostí Ministerstva průmyslu a obchodu, zároveň připomíná: „Podnikatelé i občané mohou pro řešení potíží a usnadnění podnikání v EU využívat bezplatné informační a asistenční služby, které Ministerstvo průmyslu a obchodu nabízí.“ 

Na vnitřní trh EU míří kolem 85 % českého exportu. Odbourávání přetrvávajících bariér, dokončení volného trhu se službami, snadnější vysílání pracovníků a snižování administrativní zátěže podnikatelů proto patří mezi priority ČR na vnitřním trhu. I když se čeští podnikatelé stále setkávají s určitými bariérami, celkový přínos vnitřního trhu je pro ČR jednoznačně kladný. Díky unijnímu trhu se úroveň blahobytu u nás zvyšuje o 4 % ročně, což se rovná přibližně 17 000 Kč na osobu.

 

Seminář Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků
Seminář Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků
Foto: Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

 

Text nevyjadřuje názor redakce