Covid-19 způsobil globální krizi na finančním trhu, ta se však částečně dala předpokládat. Akcie lítají nahoru a dolu a v tuto chvíli nepatří mezi stabilní a jisté investice. Na řadu přichází investice do nemovitostních fondů, ty se jeví jako bezpečné a neočekává se zde velký dopad. “Pokud jste investovali, nebo se dnes rozhodnete investovat do nemovitostního fondu, je nutné zvážit, který fond je nejbezpečnější a dokáže vám zajistit dostatečný budoucí výnos. Dnes mají výhodu ty nemovitostní fondy, které dobře diverzifikovaly své finance a investovaly do menším nemovitostí pro rodinné bydlení, menších nemovitostí v centrech velkých měst a do logistických center. V těchto typech nemovitostí nebude docházet k velkým změnám. Problém mohou mít naopak ty fondy, které investují do velkých administrativních budov a obchodních center,  kde bude docházet k optimalizaci nájemních smluv a jejich vypovídání,” říká Daniel Římal, zakladatel Československého nemovitostního fondu SICAV (ČSNF).

 

Nemovitostní fondy jsou dnes tedy v porovnání s akciovými fondy méně rizikové, zároveň jsou jejich výnosy výrazně vyšší než například u spořících účtů a předhánějí i fondy dluhopisové. Zpravidla nabízí výnosy od 3 do 9 % p. a., důležité však je porovnat také vstupní a správcovské poplatky, které mohou předpokládaný budoucí výnos snižovat. Jsou tak skvělou volbou pro konzervativní investice a čím dál tím více malých i velkých investorů je volí jako jeden ze stěžejních pilířů svého portfolia.

 

Uvažujete-li o investování do nemovitostních fondů, nezapomeňte porovnat všechny možnosti, které máte. “Československý nemovitostní fond byl na situaci připraven, dokázal se rychle přizpůsobit a drží si dostatečné finanční rezervy. Naopak je schopen teď pořizovat nemovitosti za lepší ceny a tím zvýšit marži. A to i proto, že je developer a investor v jednom, není závislý na dalších dodavatelích, kteří logicky snižují marže, dokáže bez problémů dostát svých závazků a budoucích výnosů pro investory. ČSNF je díky výstavbě domů a bytů pro rodiny s dětmi schopen investorům nabídnout jeden z nejvyšších výnosů na trhu, 6–8,2 % p. a., a zároveň dává možnost kvalitního bydlení rodinám v České republice.  Je zde garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 6 %  p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.Investovat do fondu můžete s částkou od 1 milionu Kč. Při dodržení časového investičního horizontu 3 let máte nulové vstupní poplatky a zároveň je pak investice osvobozena od daně z příjmu. O vaše peníze se stará tým s mnohaletými zkušenostmi s dohledem investiční společnosti AVANT a depozitářem z Československé obchodní banky,“ říká Daniel Římal z CSNF.cz.

Daniel Římal, zakladatel Českoslovesnkého nemovitostního fondu
Daniel Římal, zakladatel Českoslovesnkého nemovitostního fondu
 
Text nevyjadřuje názor redakce