Jak se bude vyvíjet trh s nemovitostmi lze jen těžko odhadnout. Pokud jste měli v plánu pořídit investiční byt, doba koronaviru tomu zrovna nenahrává. Ceny možná sice půjdou u nemovitostí dolů, ale samotné nemovitosti pak bude složité pronajmout a spravovat. Po sečtení všech nákladů často není výdělek tak vysoký, jak se na první pohled může zdát. Navíc je nejistý a samotná správa poměrně dost časově náročná.

 

Realitní fondy se obvykle zaměřují na velké nemovitosti a realitní projekty – kancelářské budovy, obchodní centra, průmyslové areály.  Kvůli tomu mohou mít dnes problém, v těchto typech nemovitostí totiž díky globální krizi může docházet k optimalizaci nájemních smluv a jejich vypovídání.

 

Do popředí zájmu se tedy dostávají nemovitostní fondy, které se dokázaly aktuální situaci dobře přizpůsobit a jsou v dobré kondici. “Dnes mají výhodu ty nemovitostní fondy, které dobře diverzifikovaly své finance a investovaly do menších nemovitostí pro rodinné bydlení, menších nemovitostí v centrech velkých měst a do logistických center. V těchto typech nemovitostí nebude docházet k velkým změnám,” říká Daniel Římal, zakladatel Československého nemovitostního fondu SICAV, a. s. (ČSNF).

 

Pokud zvolíte investici do nemovitostního fondu, která se v tuto chvíli zdá jako nejlepší způsob investování, dobře zvažte, který fond se stane přístavištěm vašich peněz. “Československý nemovitostní fond byl na situaci připraven, dokázal se rychle přizpůsobit a drží si dostatečné finanční rezervy. I dnes je schopen pořizovat nemovitosti za lepší ceny a tím zvýšit budoucí zhodnocení. A to i z toho důvodu, že je developer a investor v jednom, není závislý na dalších dodavatelích, kteří logicky snižují výnos, dokáže bez problémů dostát svých závazků a budoucích výnosů pro investory. ČSNF je díky výstavbě domů a bytů pro rodiny s dětmi schopen investorům nabídnout jeden z nejvyšších výnosů na trhu, 6–8,2 % p.a.*, a zároveň dává možnost kvalitního bydlení rodinám v České republice. O vaše peníze se stará tým s mnohaletými zkušenostmi splňující všechny požadavky České Národní Banky, dále investiční společnosti Avant, depozitáře z Československé obchodní banky, a. s. a auditní společnosti Apogeo. Za první čtvrtletí tohoto roku se nám podařilo pro investory zhodnotit jejich investice v prioritních akciích o 2,94 % a za druhé čtvrtletí očekáváme další zvýšení výnosů,“ říká Daniel Římal z CSNF.cz. Investovat do fondu můžete s částkou od 1 milionu Kč. Při dodržení časového investičního horizontu 3 let máte nulové vstupní poplatky a zároveň je pak investice osvobozena od daně z příjmu.

 

Na rozdíl od akcií či dluhopisů je investice do nemovitostních fondů středně až dlouhodobá a méně riziková.

 

*Je zde garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 6 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.

 

Daniel Římal, zakladatel Českoslovesnkého nemovitostního fondu
Daniel Římal, zakladatel Českoslovesnkého nemovitostního fondu
Foto: Komerční prezentace
Text nevyjadřuje názor redakce