Díky kombinaci nosných ocelových profilů se spřaženou železobetonovou prefabrikovanou deskou umožňuje systém dosáhnout 16 m rozponů bez vnitřních sloupů, čímž je zajištěno komfortní manévrování a parkování vozidel. Díky pokročilé prefabrikaci byla stavba realizována za pouhých 7 měsíců včetně založení a napojení na inženýrské sítě.

Široká obousměrná rampa se zdrsněným povrchem

Foto: Široká obousměrná rampa se zdrsněným povrchem

Nadzemní parkovací domy nabízí proti podzemním garážím řadu výhod. Kromě výrazně nižších investičních nákladů dokáží snížit i náklady provozní, jelikož se obejdou bez nákladné vzduchotechniky a lze je přirozeně větrat přes otevřené fasády. Oproti podzemním garážím dokáží nadzemní parkovací domy nabídnout i vyšší kapacitu parkovacích míst na zastavěnou plochu domu díky možnosti většího počtu podlaží. Zároveň není nutné řešit nákladné hydroizolace a složité konstrukce podzemních staveb, které se navíc s rostoucí hloubkou ještě více komplikují. Dalším argumentem je rychlost výstavby a v případě parkovacích domů GOLDBECK i garantovaná kvalita prvků díky prefabrikaci v kontrolovaném prostředí za přísných požadavků, kterých by jinak při realizaci na stavbě (in-situ) nebylo možné dosáhnout. Zároveň díky vysoké kvalitě prefabrikovaných dílců není nutná dodatečná povrchová úprava pojížděných ploch.

Nadzemní parkovací domy naleznou uplatnění u expandujících podniků, rezidenčních komplexů či měst a obcí, tedy všude tam, kde je třeba dosáhnout vyšší efektivity parkování.

16m rozpon bez vnitřních sloupů zajišťuje pohodlné parkování

Foto: 16m rozpon bez vnitřních sloupů zajišťuje pohodlné parkování

Profil společnosti

Společnost GOLDBECK je rodinný podnik s více jak 50-ti letou tradicí a 25 lety působení na českém trhu. Společnost v České republice zaměstnává přes 800 lidí, kteří se zabývají výrobou betonových prefabrikátů ve dvou výrobních závodech, projekční činností, realizací nosných celků, ale i generálními dodávkami průmyslových staveb, administrativních objektů a parkovacích domů.
Nadzemní parkovací domy naleznou uplatnění u expandujících podniků, rezidenčních komplexů či měst a obcí, tedy všude tam, kde je třeba dosáhnout vyšší efektivity parkování.

Pohled z prosklené schodišťové věže na administrativní zázemí firmy GOLDBECK

Foto: Pohled z prosklené schodišťové věže na administrativní zázemí firmy GOLDBECK

www.goldbeck.cz

www.stropsystem.cz

www.skeletsystem.cz

Text nevyjadřuje názor redakce