V ideálním obchodním prostředí byste měli být schopni kombinovat a analyzovat všechna data v mikrosekundách a dostávat výsledky okamžitě. Dnešní digitální doba si totiž žádá rychlá a kvalitní rozhodnutí napříč celou organizací. SAP HANA to umožňuje a firmy využívají tuto vlastnost, coby konkurenční výhodu v celé řadě průmyslových odvětví. Okamžitá finanční data, optimalizovaná data o chování zákazníků, personalizovaná data pro léčbu zhoubných nádorů, predikce údržby zařízení, či  real-time optimalizace dodavatelského řetězce - to jsou jen některé ze způsobů, jak firmy používají SAP HANA platformu k transformaci svého podnikání.

Mnoho společností implementovalo SAP Business Suite nebo SAP Business Warehouse (běží na SAP HANA) pro správu kritických podnikových procesů. Nicméně abyste dostali kvalitní data v reálném čase, musíte zároveň investovat do vysokého výkonu a dostupnosti. Jen tak může management společnosti, například v FMCG, řídit veškeré procesy bez problematických zdržení.

Implementace nových modulů SAP ale zpočátku vyžaduje velmi úzkou součinnost mezi IT oddělením a obchodníky. Zásadní totiž je, aby si tyto útvary definovaly strategii obnovy po havárii, kterou není možné udělat bez posouzení rizik a business impact analýze. Pokud chcete tuto strategii uvést do praxe, je potřeba mít na zřeteli zejména následující klíčové faktory:


■ Důvěryhodnost – IT oddělení musí zajistit a přesvědčit ostatní ve firmě, že je schopno realizovat služby, které zaručují zachování základních business procesů v případě nehody

■ Náklady – IT musí být schopno navrhnout nejefektivnější přístup směrem k dosažení vysoké dostupnosti systému, včetně rozumného využití systému lokalizovaných ve failover site.

Vysoká dostupnost a katastrofám odolné řešení, nejsou ale jen tak k mání. Za redundantními komponentami, které vyžadují orchestraci a automatizaci musí stát tým konzultantů, který je schopen přizpůsobit požadavky šité na míru jednotlivým organizacím se zřetelem na komplexitu IT prostředí.

SAP HANA s Fujitsu

Pokud jako firma řešíte nákup podobného systému, podívejte se, kdo na trhu disponuje komplexním řešením. Platí totiž jednoduchá úměra – čím víc hráčů vstupuje do procesu implementace, tím je komplikovanější, delší a nákladnější. Ve finále může IT oddělení kompletně zbavit důvěry, kterou nutně potřebuje.

Jedním ze zajímavých konceptů je PRIMEFLEX pro SAP HANA od Fujitsu. Jde o predefinované a pretestované řešení infrastruktury založené na SAP certifikovaných komponentách, které umožňují zjednodušenou a rychlou realizaci a uvedení do provozu SAP HANA platformy. Toto řešení může být integrováno s Fujitsu PRIMEFLEX for SAP Landscape, které poskytuje jedinečnou provozní koncepci ve spouštění jednotlivých SAP aplikací a databází v podnicích všech velikostí a ve všech sektorech průmyslu. Plná virtualizace end-to-end serverů, úložišť, sítí a aplikačních služeb vytváří přímočaré a flexibilní prostředí pro řízení zdrojů a zátěže. Dále pomocí nástroje Fujitsu FlexFrame Orchestrator, základní komponenty PRIMEFLEX for SAP Landscape řešení je Fujistu schopno řídit a automatizovat failover procesy.

Další výhodou Fujitsu je dlouhodobé globální partnerství se společností SAP, které se datuje až k založení SAPu. Fujitsu je navíc jedním z mála partnerů, kteří získali status globálního partnera jak v oblasti technologií, služeb, tak i v oblasti hostingu.

Text nevyjadřuje názor redakce