Loňská krize ukázala, že je třeba posílit dodavatelské řetězce směrem k vyšší flexibilitě a odolnosti vůči prudkým změnám na trhu. Projevilo se zejména to, že tradiční on-premise řešení (tedy software instalovaný na vlastním hardwaru) jsou příliš těžkopádná a drahá na implementaci a úpravy reagující na obchodní změny. Společnost Infor například vloni zaznamenala 112%  nárůst poptávky po svých cloudových řešení, která umožňují rychlé a snadné nasazení, flexibilitu vůči měnícím se požadavkům zákazníků a digitalizaci dodavatelského řetězce.

Infor CloudSuite WMS

Ať již on-premise či v cloudu, Infor CloudSuite WMS poskytuje silné funkcionality skladování a vyřizování zakázek v integrované aplikaci, což snižuje komplexnost a zefektivňuje celkový provoz. V roce 2020 si toto řešení zvolila například společnost John Keels Logistics nebo ukrajinský e-shop EVA.

Řešení Infor CloudSuite WMS firmám umožňuje komplexně řídit aktivity distribučního centra. Řešení kombinuje řízení skladové poptávky, integrovanou správu pracovních úkolů a 3D analýzy pro podporu efektivnějších skladových operací. Sada Infor CloudSuite WMS je koncipovaná tak, aby byla konfigurovatelná a snadno se používala, a je připravena na podporu globálních skladových operací nové generace. Systém byl v posledních letech opakovaně společností Gartner v rámci jejího magického kvadrantu pro WMS řešení umístěn do segmentu „Leader“.

Klíčové funkcionality zahrnují:

Pokročilé skladové procesy – příjem a vyskladnění s pomocí RF, překládka bez meziskladu, hlasem ovládané operace

3D vizualizace skladu – vizuální sledování a správa pracovních postupů, vizualizace úzkých míst a využití zařízení, správa úkolů a doplňování zásob

Správa pracovních úkolů – sledování a správa pracovních činností v reálném čase, přidělování úkolů pro služby s přidanou hodnotou, integrace s dalšími systémy

Konfigurovatelnost a využití – podpora odvětvově-specifických podnikových procesů, podpora prostředí všech velikostí, uživatelské rozhraní maximalizující produktivitu práce

 

Segment řízení skladů si osvojil technologie automatizace a cloudu poněkud později než například výrobní odvětví, ale při současné nejistotě a obavách z dalšího ekonomického vývoje již nelze přínosy moderních cloudových řešení ignorovat. Je prokázáno, že nejlépe se na současnou situaci adaptovaly ty organizace, které využívají výhod digitálních prostředí. Infor CloudSuite WMS proto může pro mnohé představovat ideální nástroj digitální transformace a efektivnějšího řízení skladů v dnešní nejisté době.

Více o řešení Infor pro řízení skladů naleznete v této brožuře.

 

Text nevyjadřuje názor redakce