Autor: Mgr. Vojtěch Klimeš, ředitel vývoje personálního systému OKbase v OKsystem a.s.

Když má člověk hlad a nemá zrovna času nazbyt, sáhne po nějaké instantní polévce. Vysype ji do hrnečku, zaleje horkou vodou a rychlé jídlo je na světě. V mimořádné situaci určitě dobré řešení. Ale z dlouhodobého hlediska? Zdravé to určitě není.  

Bohužel, podobný princip se nám v posledním „covidovém“ roce rozmohl i u takových věcí, jako je tvorba zákonů. Skoro jako by zákonodárci zapomněli, že nestačí zákon jen schválit, ale je třeba jej i uvést do praxe. To v dnešní „digitální době“ znamená úpravu řady programů, personální a mzdovou oblast nevyjímaje. Při složitosti naší legislativy si nikdo nedokáže představit, že by nějaká firma počítala mzdy s kalkulačkou a papírem.

V předchozích letech bývalo zvykem, že k legislativním změnám v oblasti mezd a pracovního práva docházelo jednou, maximálně dvakrát ročně (na přelomu roku a případně v pololetí). V loňském roce jsme byli nuceni vydat hned 8 různých legislativních aktualizací. V některých případech se jednalo o rychlou a adekvátní reakci na novou situaci a souhlasíme, že je zapotřebí reagovat ihned. Z takového přístupu by se ale nemělo stát pravidlo – představuje to ohromnou zátěž pro všechny zaměstnavatele i nás jako jejich zodpovědné dodavatele.

Vojtěch Klimeš, ředitel vývoje OKbase
Vojtěch Klimeš, ředitel vývoje OKbase
Foto: OKsystem

Uveďme si dva příklady. Skoro všichni lidé, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, na konci minulého roku sledovali, jak vlastně dopadne změna daňových sazeb. Vláda, parlament i prezident nás napínali až do samého konce roku. Argument, že mzdy za leden se počítají až v únoru a na změnu zákonů je tedy čas, snad ani nemá smysl rozebírat. Na samotné zapracování změny do softwaru nějaký čas byl. Jak ale mají zaměstnavatelé plánovat, když ještě o Vánocích neví, kolik je bude vlastně stát práce jejich lidí?  

Druhý příklad. Chvályhodná myšlenka přidat na platech zaměstnancům ve zdravotnictví a sociálních službách od 1. 1. 2021 byla realizována tak, že změna platových tabulek byla schválena až v průběhu vánočních svátků a ve Sbírce zákonů vyšla 30. 12. 2020. Tušíte, co vše je potřeba udělat při vydání nových platových tabulek? Výrobci softwaru musí tabulky zapracovat do svých programů, distribuovat novou verzi. Zákazník si novou verzi nasadí nebo nechá nasadit. Pak personální oddělení musí všem zaměstnancům, kterých se změna týká, vystavit nové platové výměry. Ideálně i nechat zaměstnance výměr nějak podepsat ještě před začátkem změny platnosti. To opravdu není něco, co se dá stihnout za poslední dva dny v roce – zvlášť v těžce zkoušeném zdravotnictví nebo v ústavech sociální péče.

Výše uvedené příklady bohužel nedemonstrují rarity, ale něco, co se stalo v posledním roce novým standardem. Místo jasných a včas definovaných pravidel jsme se dostali do víru právní nejistoty.  

V takových situacích přichází na řadu vzájemná důvěra mezi námi dodavateli a našimi zákazníky. Jsou to oni - zaměstnavatelé, kdo jsou vystaveni problémům s realizací všech změn na poslední chvíli. Proto si při vývoji softwaru zakládáme na tom (a věnujeme tomu nemalé úsilí), že sami bedlivě sledujeme legislativní změny, včas je zapracováváme do našeho systému a pomáháme tak firmám v této nelehké době udržet legislativní správnost. Někdy to opravdu není lehké a vyžaduje to ohromné úsilí na obou stranách.

A tak bych si přál, aby se i český legislativní proces vrátil od zalévání instantních polévek k dlouho taženému vývaru. Protože tím, že něco vyhlásíme na Facebooku, Twitteru, ale i ve Sbírce zákonů, věci nekončí, ale pro nás společně s našimi zákazníky začínají.

 
Text nevyjadřuje názor redakce