Maple Bear Global Schools, kanadský lídr ve dvojjazyčném vzdělání, otevírá nové školy v našem regionu a plánuje vstup do České republiky. Tato globální síť nyní působí ve 28 zemích, její součástí je přes 530 škol a školek, ve kterých poskytuje dvojjazyčný kanadský systém vzdělání více než 41 000 žákům ve věku od 6 měsíců do 18 let. Po úspěšném vstupu do Bulharska, Rumunska, Albánie, Srbska a Chorvatska nyní Maple Bear plánuje expandovat a uzavřít partnerské smlouvy také v Čechách a dalších zemích střední a východní Evropy.

“Česká republika je pro Maple Bear důležitý trh s vysokým potenciálem. Hledáme lokální franšízanty, kteří založí dvojjazyčné školky a školy ve 3 největších městech - Praze, Brně a Ostravě. Omezený počet místních školek, ve kterém je pro rodiče těžké najít možnosti vysoce kvalitního vzdělání pro své děti, nabízí příležitost právě pro Maple Bear,” uvedl Yann Bidan, generální ředitel Maple Bear Central and Eastern Europe.

Síť Maple Bear Global Schools úzce spolupracuje s místními kanadskými ambasádami po celém světě, které jí pomáhají při vstupu na nové trhy. “Velvyslanectví Kanady má radost z nedávného vstupu firmy Maple Bear do České republiky. Školy Maple Bear již nabízejí studentům na celém světě kvalitní vzdělání, jaké je dostupné i studentům v Kanadě,” uvedli zástupci Velvyslanectví Kanady v Praze.

Úspěch sítě Maple Bear stojí na několika faktorech. Ti, kdo se stanou jejími franšízanty, získají průběžnou podporu od  kanadského globálního týmu (ten zahrnuje 200 lektorů a školitelů a 50 autorů osnov). Středoevropský tým Maple Bear zároveň poskytuje provozní podporu. Každé škole je přiřazen kanadský virtuální akademický ředitel, který má na starosti průběžné školení a podporu.

Franšízanti Maple Bear se stávají součástí globální sítě, což poskytuje rodičům jistotu, že bude o jejich děti postaráno za všech okolností a školám nabízí řadu možností pro výměnu zkušeností.

“Maple Bear má jedinečnou pozici na vzdělávacím trhu - po celém světě má školy registrovány jako lokální a dvojjazyčné a odpovídají místním regulacím, přičemž nabízejí jasně definované místní osnovy, které zároveň využívají kanadského programu a vyučovacích metod. Zároveň patří tyto školy do velké globální sítě, což jim zaručuje stabilitu a garantuje rodičům, že o jejich děti bude postaráno v reálných i virtuálních učebnách,” dodává Yann Bidan.

Kanada je světovým lídrem v oblasti dvojjazyčného imerzivního vzdělávání a vyučovacích strategií, které se zaměřují na rozvoj specifických kompetencí, spadajících do dovedností 21. století  (klíčových pro úspěch dětí v rychle se měnícím světě). Výzkumy ukazují, že čím dříve začnou děti používat druhý jazyk, tím lepší start do života mají. Dvojjazyčnost je ale více, než jen schopnost mluvit dvěma jazyky. Podporuje mentální funkce a zlepšuje sociální dovednosti.

Kontakt: info@maplebear-cee.com  Web: www.maplebear-cee.com

Informace o franšíze: http://www.ownamaplebearschool.ca/ 

Maple Bear

Text nevyjadřuje názor redakce