Evropská komise kritizuje málo ambiciózní Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu a doporučuje cíle navýšit. Zlepšení energetické účinnosti v budovách má podle Komise velký potenciál pro urychlení úspor energie a přispěje k oživení ekonomiky po pandemii covid-19. Cesta ke snížení emisí skleníkových plynů v oblasti vytápění budov vede i skrz hojnější nasazení tepelných čerpadel.

Evropský stavební fond je dnes odpovědný za přibližně 36 procent všech emisí CO2 v EU. Vzhledem k tomu, že téměř 50 procent konečné spotřeby energie Evropské unie se používá k vytápění a chlazení, z čehož 80 procent se používá v budovách, je potenciál dekarbonizace tohoto odvětví obrovský.

 

Cíle strategie Renovační vlna

Evropská komise zveřejnila v září 2020 v rámci Zelené dohody pro Evropu svou strategii Renovační vlna, která má snížit energetickou náročnost budov. Cílem Komise je v příštích deseti letech alespoň zdvojnásobit tempo renovací a zajistit, aby renovace vedly k vyšší energetické účinnosti a účinnějšímu využívání zdrojů. Zvýší se tak kvalita života lidí, kteří v těchto budovách žijí a využívají je, sníží se emise skleníkových plynů v Evropě, podpoří digitalizace a zlepší opětovné použití a recyklace materiálů. Strategie bude upřednostňovat opatření ve třech oblastech: dekarbonizace vytápění a chlazení, řešení problematiky energetické chudoby a energeticky nejnáročnějších budov, renovace veřejných budov, které mají jít příkladem, jako jsou školy, nemocnice a administrativní budovy.

K dosažení cíle strategie Renovační vlna, tedy snížení emisí alespoň o 55 procent do roku 2030, musí EU snížit emise skleníkových plynů z budov o 60 procent, jejich spotřebu energie o 14 procent a spotřebu energie při vytápění a chlazení o 18 procent v porovnání s rokem 2015. Do roku 2030 se předpokládá renovace až 35 milionů budov.
Evropská komise také přezkumem směrnice o obnovitelných zdrojích energie (v červnu 2021) zváží posílení cíle v oblasti vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů a zavedení minimální úrovně energie z obnovitelných zdrojů v budovách.

 

Co přesně nám Evropská komise vytýká?

V reakci na Českou republikou předložený Vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu (NECP) nám v říjnu 2020 Evropská komise doporučila mimo jiné navýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů v odvětví vytápění a chlazení meziročně o 1,3 procenta. EK kritizuje prakticky neexistující podporu obnovitelných zdrojů energie nad 10 kW (nebioenergie), absenci strategie pro renovaci budov s dálkovým vytápěním i přílišné spoléhání se na energii z biomasy.

Daikin

Daikin je výrobcem technologicky vyspělých tepelných čerpadel s vysokou energetickou účinností jak pro rezidenční, tak komerční využití. Tepelná čerpadla využívají velký podíl obnovitelné energie, jako je tepelná energie ze vzduchu, vody nebo země.

A co s tím? „Technologie tepelných čerpadel zcela jednoznačně pomůže velkou část těchto připomínek vypořádat a splnit cíle, které nám EK k našemu NECP uložila. Plnění NECP je přitom nedílnou součástí Národního plánu obnovy a také podmínkou pro získání evropské dotace z fondu Recovery and Resilience Facility,“ upozorňuje Ing. Tomáš Habel, Environmental Readiness Officer ze společnosti Daikin.

Tepelné čerpadlo je ve spojení s fotovoltaikou nebo jiným zdrojem obnovitelné energie jedním z možných nejčistších zdrojů vytápění a chlazení budov. Evropa se chce do roku 2050 stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě. Tepelná čerpadla jsou klíčovou součástí toho, aby byla Evropa do roku 2050 klimaticky neutrální.

 

Proč zrovna tepelná čerpadla?

Tepelná čerpadla jsou osvědčeným řešením a Evropa má technologii, odborné znalosti a investice k dalšímu rozšiřování. Od rodinných domů po vícegenerační domy, od renovace po nové bydlení, od malých po velké komerční budovy a průmyslové závody, tepelná čerpadla jsou dnes připravena a vhodná pro zelenou dohodu EU. 

Podíl technologií na teplu spotřebovaném v domácnostech

Jde o nízkouhlíkovou topnou technologii. Na každou kilowatthodinu požadovaného tepla je dnes uhlíkový dopad tepelného čerpadla menší (záleží na přesném energetickém mixu konkrétního státu) než dopad vysoce účinného neobnovitelného plynového kotle. Tepelná čerpadla využívají velký podíl obnovitelné energie, jako je tepelná energie ze vzduchu, vody nebo země. Tyto obnovitelné zdroje energie jsou v Evropě hojně dostupné.

Tepelná čerpadla budou stále více využívat obnovitelnou elektřinu a jsou na cestě k tomu, aby byly plně klimaticky neutrálním řešením. Jsou navíc nezbytná pro vyvážení energetické sítě, což podporuje další zavádění výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Podíl technologií na teplu spotřebovaném v domácnostech

Text nevyjadřuje názor redakce