Změny v současné energetice úplně překreslí její mapu.  Je to přechod z klasické centrální energetiky s velkými elektrárnami na novou, decentralizovanou a ekologizovanou energetiku. „Jde třeba o využívání flexibilních zdrojů výroby elektřiny či tepla a vytváření virtuálních agregovaných bloků. Jejich součástmi jsou kogenerační jednotky, fotovoltaické elektrárny nebo jiné výrobní zdroje. Do řízení elektrizační soustavy se pak zapojují i spotřebiče – nabíjecí stanice pro elektromobily, elektrokotle, čerpadla, ale i vzduchotechnické a klimatizační systémy. Nedílnou součást řešení jsou rovněž bateriové systémy a energetické využití vodíku,“ popisuje principy Energetiky 4.0. Richard Holešinský, investiční ředitel skupiny UCED. Právě skupina UCED chce být v ČR lídrem v Energetice 4.0. Staví přitom zejména na špičkových expertech se zkušenostmi a know-how v technologiích i legislativě.

Velkou část aktiv vložila UCED do podfondu CREDITAS ENERGY a poskytujeme mu také svoje znalosti a služby. Fond má nyní aktiva  v hodnotě téměř miliardy korun a pozici top distributora elektřiny v ČR. Lze do něj investovat formou akcií, jejichž cena by měla růst díky zhodnocení aktiv. Díky nastavení s pevně daným rozptylem růstu hodnoty je fond zajímavý hlavně pro konzervativní investory.

Cílem CREDITAS ENERGY jsou projekty zásobující energií celistvá území jako logistická centra, průmyslové podniky, administrativní budovy a rezidenční čtvrti. Oblastí akvizic budou i poskytovatelé souvisejících služeb. Oblast distribuce energie je díky regulovaným cenám konzervativní. V dlouhodobém výhledu chce CREDITAS ENERGY díky výnosům z investic dosahovat stabilního zhodnocení, které odpovídá jednotlivým třídám investičních akcií.

V dlouhodobém výhledu chce CREDITAS ENERGY díky výnosům z investic dosahovat minimálního výnosu akcií ve výši 5,2 %* p.a. respektive 5,6 %* p.a. dle jednotlivých tříd investičních akcií.

Disclaimer:

CREDITAS ASSETS SICAV a.s.je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15(recepce B), 186 00 Praha 8. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

* Garance minimálního výnosu investičních akcií ve výši 5,2 % p.a. u PIA a 5,6 % p.a. u PPIA, a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů Hedging investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů Premium investičních akcií a Premium plus investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na Hedging investiční akcie.


 

Text nevyjadřuje názor redakce