Když se podíváme na nejnovější výsledky, jak se vám podařilo zvládnout pandemii?

Dosáhli jsme velmi dobrých finančních výsledků a nadále zvyšujeme svůj podíl na trhu. Naše globální výsledky za první polovinu současného fiskálního roku ukazují šestiprocentní růst ve srovnání s rokem loňským. Naše výnosy rostou i v Česku, a to díky novým smlouvám podepsaným s klíčovými hráči z různých průmyslových odvětví.

Čím si růst vysvětlujete?

Zaměřujeme se na vytváření hodnoty pro klienta. Tedy na to, abychom byli jeho důvěryhodným partnerem, disponovali talentovanými lidmi a uzavírali silná ekosystémová partnerství. Investujeme, abychom byli lídrem v oblasti digitálních, cloudových a bezpečnostních technologií a inovací.

Jak vnímáte dopad pandemie na byznys obecně?

Na jedné straně covid-19 zaplavil celý svět, vzrostla nejistota a vyvstaly nové obchodní výzvy, kterým lídři firem musí čelit. Zároveň se změnil způsob, jakým společnosti obsluhují své klienty a jak pracují jejich zaměstnanci. Na druhé straně pandemie uspíšila některé změny a věříme, že se tak zrychluje poptávka po inovacích, jako je migrace do cloudu, využívání umělé inteligence a dalších disruptivních technologií. V reakci na okamžik, kdy se pandemie začala šířit v Evropě, jsme i my sami změnili náš operační model s heslem „Let There Be Change“ neboli „Budiž změna“.

Co přesně tato výzva ke změně znamená?

Společnosti přecházejí na cloudové platformy, řeší tlaky na náklady, pracují na větší odolnosti a zabezpečení a hledají nové zdroje růstu. Accenture se v roce 2013 jako první postavila do čela digitálního pelotonu a v současné době pochází více než 70 procent našeho obratu z digitálních technologií, cloudu a zabezpečení. Tento přístup ke změně je součástí naší kultury a pomáhá nám vyrovnat se s obchodními výzvami, včetně těch, které přišly během pandemie, jež silně urychlila digitální transformaci. Schopnost předvídat relevantní trendy a přizpůsobit se jim je dlouhodobě klíčovým prvkem našeho úspěchu.

Znamená to, že jste se pandemii přizpůsobili také interně?

Ano, byli jsme velmi dobře připraveni a plynule přešli na práci z domova. Více než 95 procent našich českých zaměstnanců aktuálně pracuje na dálku a po celém světě jsme například s více než půl milionem zaměstnanců největším uživatelem aplikace Microsoft Teams. Pro mě je klíčové, že díky této rychlé adaptaci dokážeme poskytovat našim klientům vysokou kvalitu služeb i na dálku. A to i ve složitých transformačních programech, během nichž musíme být schopni poskytnout komplexní servis jak v oblasti poradenství, tak technologií, interaktivity a provozu. Samozřejmě to vyžaduje mít více partnerů, abychom dostatečně pokryli celé spektrum potřebných dovedností a znalostí.

Více partnerů? Můžete být konkrétnější?

Jako největší světový nezávislý poskytovatel technologických služeb jasně víme, co je nejvhodnější řešení pro konkrétního klienta. Jsme předním partnerem mnoha ekosystémových hráčů, jako jsou SAP, Microsoft, Oracle a Salesforce. Desítky let úzkých vztahů nám umožňují být lídrem v oblasti inovací a zároveň jsme otevřeni partnerství s lídry v oboru na různých trzích.

Je to vhodný model i v Česku?

Množství výzev, kterým společnosti čelí, a silná konkurence v evropském i globálním měřítku vyžadují výběr partnerů s relevantním geografickým dosahem a sadou dovedností, které se navzájem doplňují. Jako příklad bych uvedl nedávný společný podnik, který jsme vytvořili se společností Generali Group, předním světovým hráčem v pojišťovnictví. Jmenuje se Group Operations Service Platform a bude využívat cloudové technologie a sdílené technologické platformy k urychlení inovací a digitalizace napříč Generali Group.

Roberto Libonati, generální ředitel Accenture v České republice
Roberto Libonati, generální ředitel Accenture v České republice
Foto: Accenture

Považují přední společnosti cloud za nezbytný?

Cloud je jednou z priorit manažerů, jelikož podniky přijímají holističtější digitální transformaci založenou na cloudu. Zároveň pandemie onemocnění covid-19 vytvořila situaci, která tlačí společnosti k výraznému urychlení přechodu do cloudu. Tento zrychlující se trend je viditelný nejen v Evropě, ale i v Česku. 

Můžeme opravdu očekávat významný celosvětový posun ke cloudu?

Digitální transformace firmy je do jisté míry na cloudu postavená. A být v postpandemickém světě lídrem vyžaduje, aby byl podnik založený na cloudu. Tento zrychlený přechod posune společnosti z 20 procent v cloudu před covidem na přibližně 80 procent v cloudu v příštích třech letech.

Dalším klíčovým tématem pro velké společnosti je udržitelnost.

Jednoznačně. Svět má nyní jedinečnou příležitost znovu vše promyslet a obnovit se zodpovědně a udržitelně. A na oplátku transformovat naši globální ekonomiku do ekonomiky, která funguje ve prospěch všech. Navíc věříme, že díky udržitelnosti budou firmy úspěšnější. Společnosti, které začlenily udržitelnost do své obchodní strategie, říkáme jim Twin Transformers, mohou být až 2,5krát úspěšnější než ty, které tak neučinily.

Co tedy máme očekávat?

Vstupujeme do desetiletí, které ohlašuje novou vlnu obchodních změn definovanou přechodem k udržitelnosti. To, jak evropské společnosti zvládnou tuto „dvojitou transformaci“, určí, jak rychle se z krize vzpamatují a jakou získají pozici udržitelného růstu v postpandemickém světě. Chtěl bych zdůraznit, že cloud je příležitostí pro udržitelnost. Může přinést jak finanční hodnotu pro zúčastněné strany, tak současně snížení emisí uhlíku.

Accenture už je udržitelnou společností?

V naší firemní kultuře je téma udržitelnosti zakořeněné. Už dlouho měříme ukazatele, jako jsou spotřeba papíru nebo elektřiny či emise uhlíku. 95 procent našich aplikací máme v cloudu a představili jsme nástroj nazvaný Green Navigator, který měří, o kolik snížíte svoji uhlíkovou stopu, když se přesunete do cloudu. Z našich analýz vyplývá, že migrace do veřejného cloudu mohou celosvětově snížit emise uhlíku o 59 milionů tun ročně, což se rovná 5,9 procenta snížení celkových emisí IT. Pro představu jde o ekvivalent 22 milionů automobilů odstraněných z provozu.

Dalším důležitým tématem pro vaši společnost je zabezpečení. Během posledních let jsme mohli zaznamenat rostoucí počet útoků na státní i soukromé organizace nebo instituce...

Máte pravdu, počet kybernetických útoků roste nebývalým tempem i v Česku. Naše životy jsou stále závislejší na technologiích, které skýtají mnohem větší prostor k útoku než kdykoli předtím. Bezpečné podnikání je klíčovou prioritou v každém průmyslovém odvětví a zajišťování bezpečnosti je důležitou a charakteristickou součástí našich služeb. V Česku máme pražské Cyber Fusion Center s přibližně 150 odborníky na bezpečnost. To je součástí naší celosvětové sítě center zabezpečení, poskytujících služby předním společnostem napříč průmyslovými odvětvími.

Když už hovoříme o společnosti s přibližně dvěma tisíci zaměstnanců v Česku, jak těžké je najít nové talenty s potřebnými dovednostmi?

V posledních letech došlo celosvětově k výraznému rozdílu mezi nabídkou a poptávkou zaměstnanců s odbornými znalostmi v oblasti informatiky a technologií. Společnosti by se měly snažit více propojit univerzity s podnikáním, poskytovat studentům stáže a také podporovat zvýšení počtu žen v IT. Proto spolupracujeme s asociací Czechitas, jejímž cílem je zvýšit přítomnost žen v IT prostoru.

Jaké jsou z pohledu generálního ředitele vaše priority pro příští rok?

Mojí hlavní prioritou bude i nadále péče o naše zaměstnance, o jejich bezpečnost a profesionální rozvoj. Doufám, že v nadcházejících měsících bude pandemie plně pod kontrolou a budeme moci znovu začít fungovat ve standardním režimu. Pandemická situace tlačila všechny k práci z domova a pravděpodobně to v určitých průmyslových odvětvích vytvoří trvalou změnu v organizaci práce, ale fyzický kontakt je pro zachování pocitu sounáležitosti důležitý. Hlavním úkolem pro lídry společností bude vyvarovat se negativních dopadů, které by na lidi mohla někdy mít dlouhodobá práce z domova.

A jak vidíte perspektivu byznysu do budoucna?

Pokud jde o naše podnikání, jsme přítomni v různých průmyslových odvětvích, jako jsou finanční služby, telekomunikace, veřejné služby, automobilový či potravinový průmysl. Myslím, že očekávané oživení evropských ekonomik včetně té české dále zrychlí tempo investic v oblastech, jako je cloud, bezpečnost, digitalizace, modernizace starších systémů a procesů a hledání nových oblastí synergií a zdrojů příjmů. Takže já do budoucna hledím s optimismem a nacházím zde spoustu příležitostí k růstu, protože věřím, že Accenture je důvěryhodným partnerem pro lídry v jejich transformačních cestách.

Text nevyjadřuje názor redakce