Přechod na cloud je v posledních letech častým tématem jak globálních, tak významných lokálních hráčů. Elastická online infrastruktura, jako Amazon Web Services, Microsoft Azure, nebo Google Cloud Platorm nabízí v první řadě znatelné ušetření nákladů. „Migrací do cloudu ušetříte na budování vaší infrastruktury. Platíte pouze za to, co spotřebujete a můžete minimalizovat nevyužitý výpočetní výkon,“ popisuje Juraj Vaško z Accenture, který má na starosti oblast infrastruktury a cloudu. Firmy podle něj mohou díky cloudu snížit své infrastrukturní operativní náklady až o 25 procent.

Nezapomínejme na růst a inovace

Juraj Vaško současně upozorňuje na to, většina firem se při přechodu na cloud soustředí pouze na snižování nákladů. „Opomíjí druhou, velice důležitou dimenzi, a to využití cloudu k transformaci svého podnikatelského modelu a ke generování nových příjmů. Firmy díky cloudu mohou snadno rozvíjet nabídku produktů nebo komunikovat s partnery, zákazníky i zaměstnanci na úplně jiné úrovni,“ popisuje Vaško.

V mnoha oblastech mohou firmy přechodem na cloud generovat dodatečnou hodnotu zavedením automatizace, využitím datové analytiky a umělé inteligence. Jde nejen o oblast vývoje, ale také výrobu, logistiku a dodavatelský řetězec. „Podle našich zkušeností tak společnosti mohou dosáhnout zvýšení obratu. Katalyzátorem změny je pro mnoho našich klientů právě cloud,“ dodává Vaško.

Jednou z klíčových výhod cloudu je podle Juraje Vaška snadnější cesta k inovacím. „V případě potřeby máte okamžitě k dispozici hotová řešení, která byste jinak byli nuceni složitě vyvíjet. Největší poskytovatelé cloudových služeb mají nesrovnatelně větší technologické možnosti, než může mít vaše společnost,“ popisuje s tím, že tak poskytovatelé doslova určují trendy. „Jakékoliv změny a vylepšení implementují rychleji, flexibilněji, a hlavně jako první,“ dodává. Takovému tempu by žádná společnost s vlastní infrastrukturou nestačila.

Klíčový je zkušený partner pro digitalizaci

Podle Juraje Vaška je potřeba při přechodu do cloudu počítat s rozsáhlými náklady. „Není to nic jednoduchého. Migrace do cloudu vyžaduje důkladnou analýzu stávající IT infrastruktury, hodně času a finančních prostředků, dlouhodobou vizi a zejména pak know-how tohoto značně náročného procesu,“ říká. Takové náklady se ale při výběru nevhodného partnera nemusí vyplatit. Juraj Vaško zmiňuje, že si společnost Accenture nechala vypracovat průzkum u společností, které transformovaly svou infrastrukturu na cloud bez její pomoci. „Výsledky ukazují, že pouze třetina firem plně dosáhla očekávaných přínosů z migrace do cloudu. U našich klientů vidíme ale přesně opačný trend,“ zmiňuje Vaško.

Úspěch Accenture v oblasti digitální transformace je do jisté míry dán vlastními zkušenostmi. „Jdeme příkladem a nyní je na náš byznys z 95% postaven postaven na cloudu. Běží na něm všechny naše interní i externí aktivity. Přechod Accenture do cloudu je pro nás tou nejcennější referencí a hlavně zkušeností,“ říká Juraj Vaško.

Partnerství s Accenture by Juraj Vaško rozdělil do dvou oblastí. „Ta první je vizionářská. Klientovi navrhneme nejlepší transformační řešení pro plynulý a bezproblémový přechod do cloudu. Naší přidanou hodnotou je hlavně dokonalá znalost poskytovatelů cloudových služeb, kdy umíme navrhnout nejlepší řešení pro zákazníky napříč segmenty,“ popisuje. Druhá oblast je pak pragmatická. „Máme kolegy s technickými dovednostmi, které klient mezi svými zaměstnanci typicky nemá a mnohdy je nemá ani konkurence,“ uzavírá Juraj Vaško.

Text nevyjadřuje názor redakce