Požadavky na zpracování a ukládání dat proto rostou, zároveň je žádoucí jejich rychlá dostupnost a reaktivita. Stále častěji je tak skloňován pojem edge computing, který označuje zkracování doby přenosu dat a zvýšení dostupnosti - výpočetní procesy jsou v tomto systému přeneseny až koncový bod sítě neboli ´edge´, který je součástí větší cloudové architektury. Smyslem je přesunutí obsahu a aplikací, které vyžadují velkou přenosovou kapacitu a jsou citlivé na rychlost reakce, někam blíže k uživatelům nebo zdrojům dat. Tedy fyzicky tam, kde data vznikají. 

Prakticky všechna odvětví dnes generují data, která je třeba okamžitě zpracovávat a vyhodnotit, ať už jde o řízení dopravy, logistiku, retailové řetězce, zdravotnictví, bezpečnostní aplikace nebo výrobu či energetiku. Moderní technologie jako rozšířená realita, videoanalytika, prodejní aplikace personal shopping nebo třeba semi-autonomní vozidla budou na edge computingu závislá,“ uvádí Petr Baudyš z divize Secure Power společnosti Schneider Electric.

Speciální program právě pro edge computing

I z tohoto důvodu společnost Schneider Electric, jakožto globální leader v digitální transformaci řízení a automatizace energie, oznámila spuštění svého programu Edge Software & Digital Services Program, který zahrnuje kompletní nabídku benefitů, podpůrných nástrojů a certifikací umožňujících poskytovatelům IT řešení začít podnikat v oblasti poskytování služeb Managed Power Services.

SMTL750RMI2U UC FL V web

Mezi hlavní součásti programu Edge Software & Digital Services patří:

  • Slevy v rámci životního cyklu – trvalé finanční pobídky pro poskytovatele IT řešení pro reinvestování do jejich podnikání  
  • Podrobná elektronická příručka – „Základní příručka pro rozvoj vašeho podnikání s Managed Power Services“
  • Certifikační cesty – vzdělávací kurzy určené ke zvýšení technických a obchodních znalostí týkajících se softwaru pro digitální vzdálené monitorování a možností poskytovaných služeb
  • EcoStruxure IT Software and Digital Services - Přístup k flexibilnímu portfoliu Schneider Electric s nabídkou pokročilého vzdáleného monitorování 24/7 a vzdálené/lokální podpory.

Trh řízených služeb během posledních deseti let významně rostl a v současnosti dosahují tržby realizované prostřednictvím poskytovatelů IT služeb 160 miliard dolarů.Poskytování služeb Managed Power Services umožňuje poskytovatelům IT řešení získat nové zdroje příjmů monitorováním a řízením okrajové fyzické infrastruktury jejich zákazníků. Ta zahrnuje zařízení pro napájení, chlazení, řízení prostředí a fyzické zabezpečení. Přidáním služeb Managed Power Services lze v průběhu životního cyklu získat dodatečné příjmy ve výši 1,5 násobku původní ceny zařízení.Poskytovatelé IT řešení mohou navíc pomoci zlepšit odolnost jednotlivých pracovišť pomocí proaktivní údržby a stanovení potřeby modernizace hardwaru a snížit tak provozní výdaje svých zákazníků.

AR106V B V web

Pro kompenzaci počátečních nákladů zahrnuje program Edge Software & Digital Services slevový program Customer Lifecycle Rebate. Tato iniciativa byla vyvinuta na základě zpětné vazby od poskytovatelů IT řešení a odměňuje partnery mySchneider IT Partners za různé akce v průběhu zákaznického životního cyklu, včetně připojení, monitorování, servisu a modernizace zákaznických zařízení. 

Data centra spotřebují mnoho energie, zařízení od Schneider Electric spotřebu výrazně snižují
S raketově rostoucím objemem dat, která dnes generují téměř všechny lidské činnosti, je nasnadě i otázka spotřeby elektrické energie. Při současném tempu budou do roku 2040 datová centra ve spotřebě energií dominovat. A vzhledem k tomu, že chlazení v datových centrech využívá zhruba 40 % elektrické energie z celkové spotřeby datového centra, bavíme se o velké výzvě, která před námi stojí. „Ve Schneider Electric dlouhodobě spolupracujeme s největšími datovými centry na světě a za posledních 10 let se nám podařilo zvýšit jejich účinnost o 80 %. Například díky nasazení ekonomizérů Ecoflair zákazník ušetří 30 % energie, kterou místo na chlazení může využít pro provoz samotného IT zařízení," říká Petr Baudyš.

 

Text nevyjadřuje názor redakce