Poměr elektronicky podaných žádostí roste

V internetovém bankovnictví Raiffeisenbank teď můžete najít službu Financování online. Jde o službu pro zasílání žádostí o čerpání úvěrů a vystavování bankovních záruk bez potřeby papírového dokumentu. Aktuálně je zhruba 1/3 portfolia bankovních záruk vystavována a 1/10 provozních úvěrů čerpána na základě online žádostí. A zájem o službu neustále roste.

 „Klienti oceňují možnost intuitivního a rychlého podání žádosti nejen o vystavení nové záruky, ale i přípravu jejího návrhu. S klienty bankovních záruk jsme při přechodu do digitálního prostředí v intenzivním kontaktu a pomáháme jim s hladkým přechodem do světa online žádostí. Tento individuální přístup je ze strany klientů velmi oceňován.“ říká Michaela Hrušková, vedoucí oddělení bankovních záruk a dokumentárních obchodů.

Financování online nabízí:

●    předdefinované formuláře pro konkrétní produkty,

●    možnost vytvoření nové žádosti kopií z historické žádosti,

●    přehled všech žádostí s informacemi o jejich stavech,

●    intuitivní online detailní přehled o úvěrech, zárukách a dokumentárních obchodech, 

●    možnost exportu úvěrového výpisu nebo seznamu všech čerpaných produktů.

 

Jak na to? Jednoduše! Podívejte se na video:

 Proč se nevracet k papíru?

●    Rychlost a flexibilita komunikace.

●    Zástupce firmy může podepisovat i v zahraničí.

●    Šetří náklady a čas: odpadá zaslání papírových žádostí poštou, kurýrem nebo faxem.

●    Získání detailního přehledu o úvěrech, bankovních zárukách a pohledávkách.

●    Všechno v jedné aplikaci (účty, karty, úvěry, žádosti).

●    Přehled úvěrů a trade finance produktů na jednom místě.

●    Statutární zástupce může podepisovat ve svém počítači = nemusí být pro podpis přihlášen do aplikace (IB).

●    Samotná žádost vzniká vyplněním formuláře přímo v internetovém bankovnictví.

●    Pozitivní zpětná vazba ze strany korporátních klientů.

●    Klienti jsou součástí dalšího vývoje platformy.

 

Pro více informací navštivte www.rb.cz/NAVODY

Text nevyjadřuje názor redakce