Národní muzeum v Praze, hrad a zámek v Českém Krumlově, Zlatá bula sicilská v Národním archivu nebo obnovená chata Libušín na Pustevnách jsou příklady památek, které chrání moderní technologie Siemens. Dokážou se postarat o požární bezpečnost, ideální teplotu a klima v interiérech i zajištění proti nezvaným návštěvám.

Do památkové péče a ochrany i do zajišťování technologií pro významné kulturní stavby se společnost Siemens zapojuje od počátku svého působení v českých zemích. Už v předminulém století stála u osvětlení Stavovského divadla v Praze, téměř před 120 lety elektrifikovala zámek Lednice. I dnes Siemens nejen pomáhá efektivně fungovat a růst firmám, ale svými technologiemi chrání i významné kulturní památky. „V Česku máme kolem 100 instalací. Jde o hrady, zámky, muzea a další historické objekty s velkou historickou a uměleckou hodnotou,“ přibližuje Milan Ceeh, obchodní ředitel Siemens Smart Infrastructure REU.

Zabezpečení a technologická ochrana kulturních památek mají svá specifika. Je nutné dbát na požární ochranu, ale přitom co nejméně zasahovat do historických konstrukcí. Památky také často vyžadují zvláštní podmínky, jako je udržování stálé teploty či vlhkosti a vhodné osvětlení. Je nutné je chránit i proti zlodějům, vandalům a nechtěnému poškození návštěvníky. Na to vše Siemens nabízí řadu řešení, která dokážou vzájemně komunikovat a mohou se propojit i s technologiemi jiných značek. „Většina světových výrobců používá standardizované komunikační protokoly, a tak můžeme integrovat systémy od různých výrobců,“ vysvětluje Milan Ceeh.

Varování před ohněm i automatické hašení

Statistika Hasičského záchranného sboru ČR uvádí, že za posledních 10 let došlo v Česku ke 133 požárům historických památek. Škoda bývá vždy vysoká, proto je požární ochrana jedním z pilířů bezpečnostních technologií Siemens. Společnost nabízí systémy elektrické požární signalizace (EPS), systémy pro detekci požárů, pro vyhlašování poplachu a evakuaci a stabilní hašení. Systém elektronické požární signalizace Cerberus PRO využívají třeba na zámcích Velké Losiny a Žleby, systém Sinteso s bezdrátovou technologií SWING zase chrání zámek v Holešově.

Nejvýznamnější stavbou, kde se uplatňuje elektronická požární signalizace Sinteso, je však čerstvě zrekonstruované Národní muzeum. Tím se Siemens podílel na obnově památky, kterou odborníci označují za jednu z největších a nejkomplikovanějších v české historii. Bylo potřeba nejen zajistit uchování kulturních hodnot, ale i posunout zabezpečení Národního muzea na vyšší technologickou úroveň.

Historická budova muzea je národní kulturní památkou, na rekonstrukci proto přísně dohlíželi odborníci z Národního památkového ústavu. Její součástí byla instalace špičkových kontrolních a bezpečnostních technologií včetně zmíněného systému Sinteso. Díky němu jsou lidé i exponáty v muzeu chráněni s kvalitou srovnatelnou s nejlépe zabezpečenými stavbami podobného typu na světě. Systém zahrnuje veškeré dostupné metody detekce požáru a kvalitně vyhodnocuje falešné poplachy.

V Národním muzeu funguje i systém měření a regulace v podobě platformy pro komplexní řízení budov Desigo CC. Má uživatelsky příjemné prostředí pro zobrazování regulovaných objektů a jejich hodnot a integruje ostatní systémy použité v budově.

Optimální vnitřní prostředí zabezpečující technologie Siemens v Archeoparku Pavlov.
Optimální vnitřní prostředí zabezpečující technologie Siemens v Archeoparku Pavlov.
Foto: Bigstock

Optimální klima pro vzácné exponáty

Dalším důležitým prvkem ochrany kulturních památek je udržování optimálního vnitřního prostředí. Zahrnuje to systémy pro vytápění, chlazení, větrání, stínění a regulaci vlhkosti.
Jednou z nejznámějších budov, v níž slouží takové systémy Siemens, je Archeopark Pavlov. Toto moderní muzeum na úpatí Pálavy zapuštěné čtyři metry pod úroveň terénu je věnované památkám na kulturu lovců mamutů. Tedy na dobu před 30 tisíci lety, kdy tamější sídelní areál patřil k největším centrům tehdejšího světa. Expozice ukazuje významné kosterní pozůstatky přímo na místě nálezu a je zde i řada exponátů, například kamenných nástrojů a kostěných předmětů.

Takové podzemní muzeum se neobejde bez nejmodernějších technologií zajišťujících vytápění, chlazení či ventilaci. O to se stará řídicí systém Siemens MaR Desigo PX, který řídí vzduchotechniku s rekuperací, vytápění, chlazení, ohřev vody a přečerpávací stanici odpadních vod. Využívá kaskádu tří tepelných čerpadel a noční chlazení venkovním vzduchem.


Od Pusteven v Beskydech po pražské paláce

Technologie řady Desigo slouží rovněž v nedávno obnovené chatě Libušín na Pustevnách v Beskydech. Národní kulturní památku od architekta Jurkoviče před několika lety poničil požár. Nyní už je její původní podoba z roku 1925 zpátky, ale doplněná o moderní technologie. S měřením a regulací zařízení v chatě pomáhá řešení Siemens Desigo PX. Regulátory umožňují sledovat a řídit tepelné čerpadlo, topné okruhy, ohřev vody na mytí a vzduchotechniku s rekuperací. Dohled nad technologií zajišťuje platforma Desigo Control Point. Pomocí dotykových panelů s grafickou vizualizací, správou alarmů, řízením časových programů a sledováním trendů mohou provozovatelé lokálně ovládat jednotlivé místnosti. Možný je i vzdálený dohled přes webový prohlížeč z počítače nebo tabletu.

Systémy pro měření a regulaci od firmy Siemens chrání i další významné památky. Jsou to třeba rekonstruované prostory na Státním hradě a zámku Český Krumlov nebo na brněnském Špilberku, cenné sbírky středověkého umění Národní galerie v pražském Anežském klášteře či originál Zlaté buly sicilské uložený v Národním archivu v Praze. Dalším příkladem jsou Salmovský a Schwarzenberský palác na pražských Hradčanech se sbírkami Národní galerie.
Inovativní technologie už více než 100 let

Tím však výčet technologií Siemens využitelných pro kulturní památky a umělecká díla nekončí. Důležité je i zabezpečení proti nedovolenému vniknutí či vandalům, o což se postará videodohled, systém kontroly vstupu a systém pro správu zabezpečení. Otočné kamery Siemens například dohlížejí na dvanáctimetrovou nerezovou plastiku Trifot v Praze od Davida Černého. Symbolizuje vývoj oboru fotografie za poslední desítky let a zároveň odkazuje na bezpečnostní systémy, které nás všudypřítomně monitorují.

Společnost Siemens se přibližně po sto letech vrátila i na již zmiňovaný zámek Lednice. Její technologie umožnily rekonstrukci rozvodny z roku 1903 a transformační stanice z roku 1911. Stejně jako před stoletím i teď zde pomáhají inovativní technologie.

Instalace bez omezení pro návštěvníky

Když se majitel či provozovatel kulturní památky rozhodne využít technologie společnosti Siemens, vše začíná u projektu. Pracovníci firmy projdou celý projekt spolu s projektantem a památkáři. Kabeláže se vedou tak, aby co nejméně zasahovaly do stavby. Barva detektorů se někdy například přizpůsobuje barvě interiéru, aby nerušily vzhledem. „Každý historický objekt je unikátní a jiné jsou i potřeby a požadavky jednotlivých realizací. Naším cílem je najít to nejlepší řešení, které zajistí naprostou spolehlivost instalovaných technologií, které jsou v optimálním případě pro běžného návštěvníka nepostřehnutelné,“ říká Milan Ceeh.

Obliba řešení pro zabezpečení památek požárními systémy Siemens stoupá také díky bezdrátovým hlásičům SWING. Jako první na českém trhu přinesly komunikaci mezi hlásiči navzájem, čímž zcela odpadla instalace kabelových rozvodů k hlásičům. Šetří to nejen památku, ale i značné náklady. Například na hradě Bouzově byl ověřen dosah signálu bezdrátových hlásičů, obvykle omezený maximálně na jedno patro, z půdních prostor až o tři podlaží níže, bez potřeby natažení jediného metru kabelu v interiérech hradu.

Systémy se obvykle instalují, když je památka uzavřena pro návštěvníky. „Není to jen z důvodů našich požadavků, ale i kvůli bezpečnosti návštěvníků. Převážná většina historických památek v Česku prochází čas od času rekonstrukcí. To je optimální příležitost pro instalaci nových technologií, které ochrání památku i její návštěvníky,“ popisuje Milan Ceeh.

Náklady na systém se pohybují od stovek tisíc korun až po několik milionů. Záleží na objektu, rozsahu, požadavcích a potřebách zákazníka a na složitosti instalace. „Například technologie měření a regulace v Národním Muzeu stála okolo 20 milionů korun. Musíme však vzít v potaz, že je to největší muzeum v Česku,“ uzavírá Milan Ceeh. Více informací o technologiích pro ochranu památek zájemci naleznou na webu www.siemens.cz/pamatky.

Text nevyjadřuje názor redakce