Štěpáne, vy jste odborníkem na advokační práci. Co si pod tím pojmem mám představit?

Přiznám se, že advokační práci jsem dělal dříve, než jsem věděl, že to vlastně advokační práce je. Ať už se bavíme o advokační práci nebo o občanském lobbingu, jde o to, jak mohou běžní lidé aktivně ovlivnit dění kolem sebe a podílet se na demokratickém rozhodování o věcech, které se jich týkají. Hezkým příkladem je třeba příběh party zdravotníků z Litoměřic, kteří se rozhodli zvrátit politické rozhodnutí, které bylo v rozporu s předvolebními sliby, a zastavili privatizaci místní nemocnice.

Advokační fórum Nadace OSF tedy vzniklo proto, aby podobným iniciativám pomohlo?

Přesně tak. Advokační fórum vzniklo ve spolupráci Nadace OSF a Ashoky, abychom ještě více podpořili ty, kteří chtějí měnit věci k lepšímu. Nadace OSF dlouhodobě podporuje jejich úsilí tím, že jim poskytuje granty. Aktuálně spravujeme mimo jiné program Active Citizens Fund. Jenomže peníze nejsou všechno. Proto aktivním lidem a organizacím nabízíme i konzultace nebo školení.

Jak přesně Advokační fórum funguje?

Já to vezmu trochu odzadu. Představte si, že jdete na schůzku s poslankyní, která bude hlasovat o zákonu, který sledujete. Abyste z takové schůzky vytěžili co nejvíce, vyžaduje to nemalou přípravu. Před tím, než vezmete za kliku její kanceláře, potřebujete vědět, co od ní chcete, proč právě od ní a mít připravené argumenty, proč je to důležité. Musíte být přesvědčiví i v krátkém čase. To vše učíme organizace v rámci konzultací na míru. Do toho, jak pracujeme, můžete nahlédnout v naší Rukověti zdánlivě bezmocných.

AdvokaATnA fAlrum3 16x9 credits KristA na SvobodovA
Advokační fórum
Foto: Kristyna Svobodova

 

Můžete uvést příklady témat, na nichž jste pracovali?

 Když se podívám na tři roky našeho fungování, tak jsme s našim týmem zkušených konzultantů a konzultantek spolupracovali s desítkami organizací v oblastech sociálních služeb, vzdělávání, ochrany zvířat i životního prostředí, exekucí, práva lidí s postižením nebo s pacientskými organizacemi.

Když by donory a organizace zajímala spolupráce s vámi, co mají dělat?

Nabízíme možnost si naše konzultace či školení nakoupit. To mohou udělat jak samotné organizace, nebo je pro ně nakupují donoři, tedy další nadace a filantropové. Tímto způsobem nyní například poskytujeme konzultace a vzdělávání pro desítku pacientských organizací, a to v Advokační akademii nadačního fondu Abakus zakladatelů Avastu. Dále vyhlašujeme výzvy, v nichž je možné získat roční balíček konzultací.

Na začátku jste říkal, že advokační práce je spojena se základy demokracie. Jak s tím vaše konzultace a advokační kampaně organizací souvisí?

Když se podíváme na to, kde demokracie funguje nejlépe a kde je také nejlepší kvalita života, zjistíme, že v takových zemích se lidé aktivně zapojují do zlepšování světa kolem sebe. Vlastně to není žádná věda, že? A právě dobře odvedené advokační kampaně posilují českou demokracii. Příkladem za všechny může být třeba registr smluv či další protikorupční zákony, které prosadily organizace sdružené pod hlavičkou Rekonstrukce státu.

Medailonek autora:

Štěpán Drahokoupil je programovým specialistou Advokačního fóra Nadace OSF a odborníkem na advokační práci. Má doktorát z politologie z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde nadále působí jako externí pedagog.

O nadaci:

Nadace OSF bezmála 30 let rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Zaměřuje se na rozvoj právního státu, demokracie a omezování korupce. Podporuje svobodný přístup k informacím a zapojení lidí do veřejného dění. Prosazuje rovný přístup ke vzdělávání i k příležitostem současného světa.  

Text nevyjadřuje názor redakce