„Poučili jsme se z celé řady věcí, ale při pohledu zpět je jen velmi málo toho, co bychom udělali jinak. Každý krok a každá zkušenost totiž byly k nezaplacení,“ říká generální ředitel YOUPLUS.

Od akcionáře dostali možnost postavit v ČR a SR pojišťovnu úplně na zelené louce. Najít na trhu to nejlepší z nejlepšího a to implementovat do jejich produktu. To celé zabalit do plně digitalizovaného a inovativního obalu. Tenhle mix parametrů dělá z Rizikového životního pojištění „4U“ TOP produkt na trhu životního pojištění.

Plně digitální pojišťovna YOUPLUS má za sebou tři roky na českém a více než dva roky na slovenském trhu. To vede generálního ředitele Ľubora Vrláka k bilancování. „I přes nutnost reagovat na řadu nečekaných událostí a čelit mnoha výzvám se naše působení na obou trzích nese ve znamení kontinuálního růstu.

Čas ukázal, že pomyslná loď, jejímž kormidlem jsme na začátku otočili, míří správným směrem,“ říká s tím, že jako sladkou odměnu za úsilí všech vnímá nejen skvělé obchodní výsledky, ale také skutečnost, že YOUPLUS je vidět i mezi konkurenty, kteří mají na trhu své místo již nějakých 20 i 30 let. „Ví o nás a v určitých oblastech nás i detailně analyzují, což vždy potěší,“ dodává s úsměvem.

Lubor08
Ľubor Vrlák, generální ředitel YOUPLUS
Foto: Libor Makrlik

Co přinesla doba covidová

Když s Covidem přišla první omezení, první karanténa, trvalo YOUPLUS pouhých čtrnáct dní lehce poupravit proces. „Díky 100% digitalizaci, která byla prioritou od vstupu na trh, šlo s klientem všechno řešit na dálku. Veškerá administrace od sjednání přes medicínský úpis a dokládání lékařských zpráv, přes požadavky na změnu až po samotné on-line hlášení škodních událostí,“ vysvětluje Filip Bartoš, ředitel distribuce a marketingu YOUPLUS s tím, že v krizi se věci hýbou rychleji než za běžných časů.

Na protivné papírování můžete zapomenout

YOUPLUS se prezentuje jako „plně digitální pojišťovna“. Řada klientů to vnímá tak, že si u nich může všechno sjednat přes internet a nemusí nikam chodit. Tak to u YOUPLUS ale nefunguje. „Smlouvu je možné sjednat pouze prostřednictvím našich obchodních partnerů, aktuálně spolupracujeme s téměř 12 tisíci poradci v ČR a SR,“ vysvětluje Filip Bartoš. Důvod je jednoduchý. „Jsme totiž přesvědčeni o tom, že oblast životního pojištění je natolik komplexní, že vyžaduje osobní přístup a odbornou radu,“ doplňuje.

 O čem tedy pojem skutečně vypovídá? Znamená to, že můžete zapomenout na nepraktické papírování, protože poradce s vámi všechno vyřeší přímo od pracovního stolu přes počítač elektronicky. „Dnes všichni říkají, že jsou paperless. Ve skutečnosti bývá ale často bez papíru jen sjednání pojištění. Když pak přijde na řešení medicínského úpisu, dokládání dokumentů nebo požadavek na změnu, často přichází ke slovu starý známý papír,“ říká Filip Bartoš s tím, že tomu se YOUPLUS chce jednoznačně vyhnout. Proto u nich každý administrativní úkon vyřešíte elektronicky, v jedničkách a nulách. „Maximálně snižujeme administrativní zátěž pro klienty, poradce, i pro sebe a zrychlujeme tak komunikaci. Bylo nám jasné, že tohle je budoucnost, jen jsme netušili, jak je blízko a s jakou silou nastoupí,“ shrnuje.

Dalším příjemným benefitem takového přístupu je i snížení zátěže životního prostředí, což je v dnešní době velmi důležitá a probíraná otázka. „Osobně jako nejzásadnější výhodu digitalizace vidím možnost jisté individualizace - tedy zobrazit klientovi pouze nezbytné informace relevantní k jeho konkrétním požadavkům a potřebám a samozřejmě usnadnění přístupu k tomu co skutečně potřebuje,“ říká Vladislav Herout, ředitel podpory prodeje Broker Consulting.

„Z našeho pohledu znamená plná digitalizace zrychlení sjednávání smlouvy, pohodlí pro klienta, minimální chybovost či úsporu našich nákladů. Pokud jde o výhodnější ceny – nejsem schopen posoudit, nakolik se do ceny pojištění plná digitalizace promítá, nicméně ceny pojištění Youplus se v ČR pohybují mezi nejlepšími,“ komentuje Karl Šulc, ředitel divize Swiss Life Select a místopředseda představenstva Fincentrum & Swiss Life Select.

V čem spočívají výhody konceptu Best partner

Jak uvádí Filip Bartoš, tak za úspěchem YOUPLUS stojí především Best partner concept, a to jak na straně vstupů, tak i výstupů.

„Obklopili jsme se těmi nejlepšími partnery, kteří nám poskytují systémovou a procesní podporu,“ vysvětluje s tím, že Best partner concept stojí na spolupráci. „Náš úspěch je totiž podmíněn našimi partnery, a to jak na straně vstupů - IT a procesy, tak na straně výstupů - obchod. Bez našich partnerů by byl náš úspěch poloviční,“ přibližuje.

Best partner concept také výrazně pomáhá ve schopnosti rychlých reakcí na řadu situací na trhu, kterých byla společnost v posledních třech letech svědkem. Primárně jde o rychlost, s jakou se pojišťovna přizpůsobila měnícím se podmínkám trhu v době pandemie.

Co přinese budoucnost

Uplynulé roky úspěšného podnikání YOUPLUS posunuly správným směrem, dodaly ty pravé zkušenosti a přiměřeně zdravé sebevědomí. „Do budoucna rozhodně neplánujeme usnout na vavřínech, chceme stále patřit mezi lídry v oblasti inovací,“ komentuje Filip Bartoš. Klienti i obchodní partneři se tak mohou těšit na neustálý produktový vývoj a na spoustu technologických novinek.

 

Co YOUPLUS nabízí již nyní

Filip Bartoš formuloval několik bodů, které podle něj stojí za postavením, jež si pojišťovna YOUPLUS za poslední roky na trhu vydobyla. Plynou z nich výhody pro klienty i obchodní partnery.

„Jasná kvalita a transparentnost produktu, včetně textace pojistných podmínek, které jsme psali tak, aby jim rozuměl každý.“

„Unikátní elektronický medicínský underwriting, díky kterému je 60 % všech smluv schváleno ihned po podpisu návrhu smlouvy klientem a schválení smlouvy se tak z řádu dní zkrátí na pouhé minuty. Představte si to tak, že klient při podpisu návrhu smlouvy vyplňuje zdravotní dotazník, u většiny pojišťoven je tento dotazník v pojišťovně zkontrolován a v řádu dní až týdnů je znám verdikt o přijetí do pojištění. Náš systém umí 60 % smluv vyhodnotit automaticky a klient tak okamžitě ví, na čem je.“

„Doposud vyplaceno 98,4 % nahlášených pojistných událostí.“

„Rychlé pojistné plnění - průměrná doba zpracování od doložení požadovaných podkladů u nás činí 44 hodin, naše nejrychleji zlikvidovaná událost byla hotová za pouhých 10 minut.“

„Celkem nám důvěřuje již 86 tisíc klientů, jimž aktuálně poskytujeme krytí ve výši více než 115 miliard Kč.“

Experti radí: Jaké parametry si jako klient hlídat u rizikového pojištění především?

Vladislav Herout, ředitel podpory prodeje Broker Consulting

„Nejzásadnějším finančním parametrem jsou pojistné částky potřebných rizik. Dalším klíčovým parametrem mohou být čekací a karenční doby, následně pak případné sub-limity, které jsou ale spíše doménou neživotního pojištění. Cena pojištění je samozřejmě podstatným parametrem pro rodinný rozpočet, ale při sjednávání pojištění by měla být tématem až jako poslední. I velmi levné pojištění se může ukázat zbytečně drahým pokud v případě pojistné události nevyplatí to, co by klient skutečně potřeboval nebo očekával. Nefinanční parametry, jako je rozsah krytí, výluky, způsob a rychlost likvidace, a podobně, jsou vždy důležitější než parametry finanční.“

 

Karl Šulc, ředitel divize Swiss Life Select a místopředseda představenstva Fincentrum & Swiss Life Select

„Ohledně výběru jednotlivých pojistných rizik vždy doporučujeme pojištění těch, která zásadně ohrožují finanční stabilitu pojištěného či jeho rodiny. Tedy – pojištění pro případ smrti, invalidity, závažných nemocí a případně dlouhodobé pracovní neschopnosti. Stanovení výše konkrétních pojistných částek je pak ryze individuální záležitost daná metodikou a vyžaduje vždy pečlivou analýzu života klienta. Což zahrnuje jeho příjmy, výdaje, rezervy, rodinnou situaci, zdravotní stav a další důležité informace.“

Text nevyjadřuje názor redakce