Jak si aktuálně Česko stojí v digitalizaci?

Podle naší studie Index digitální budoucnosti se Česko v zavádění digitálních technologií pohybuje zhruba v průměru zemí střední a východní Evropy. I u státní správy vidím výrazný posun, ať už díky Portálu občana, nebo rozhraním finanční a daňové správy. S digitalizací však musí přicházet zcela nové uvažování nad vnitřními procesy každé firmy.

Český trh práce čelí nízké nezaměstnanosti a pro mnohé firmy je těžké si udržet stávající pracovníky. Může s tím digitalizace nějak pomoci?

Již nyní sledujeme u mladších lidí velkou ochotu měnit práci, novou normou se stává rychlé střídání zaměstnání, tzv. great reshuffle. To přináší potřebu co nejjednoduššího procesu náboru nových zaměstnanců. Zároveň s sebou časté změny pozic přinášejí i potenciální bezpečnostní rizika pro firemní systémy. Microsoft proto reagoval vydáním Microsoft Entra, což je řešení pro jednoduchou správu digitálních identit a práv uživatelů ve světě hybridní a multicloudové infrastruktury.

Proč jsou právě lidé nejrizikovějším článkem v digitálním prostoru?

Zaměstnanci jsou nejzranitelnějším a nejrizikovějším článkem bezpečnosti. Přičemž elementární znalost digitálního prostředí a rizik dokáže zabránit 98 % rizikových situací. Stále se ukazuje, že přestože řada firem kvapně digitalizuje, zapomíná při tom na komplexní řešení zabezpečení. Digitalizace přináší zjednodušení procesů či aplikaci umělé inteligence, která je mnohdy schopná detekovat potenciální bezpečnostní rizika rychleji a lépe než samotní lidé.  

A co by firmám mohlo v tomto směru také pomoci skrze jejich software?

Mnohé firmy přešly na hybridní práci poněkud živelně. Setkáváme se třeba s tím, že některé společnosti mají stále v počítacích už dnes nepodporovaný operační systém Windows 7. Právě nyní je vhodná doba zhodnotit, jaký je v tomto směru stav, provést takový bezpečnostně-digitální audit.

Jsou si společnosti vědomy této zastaralosti?

Podle výsledků studie IDC mají české firmy možná o něco lepší výchozí pozici v tom, že si své bezpečnostní nedostatky častěji uvědomují. Zatímco napříč zkoumanými zeměmi je se svým IT zabezpečením spokojeno 86 % firem, v Česku je takových společností 76 %. Z naší praxe bohužel známe i řadu případů, kdy firmy snažící se snížit své výdaje na software pořizují za nejnižší cenu z neoficiálních zdrojů mimo oficiální výrobce a distributory třeba i operační systém. Operační systém je přitom úplný základ a pokud je aktualizovaný, dokáže odvrátit řadu potenciálních hrozeb.

Mohou firmy získat na digitální a bezpečnostní řešení nějakou státní podporu?

Letos byl vyhlášen dotační program s názvem Digitální podnik v rámci Národního plánu obnovy, kde jsou alokovány dohromady 2 miliardy korun a peníze jsou určeny na zvýšení digitální úrovně všech typů firem a zavádění pokročilých digitálních technologií. Touto cestou lze získat prostředky například na služby zvyšující zabezpečení existujících nebo nových firemních systémů, automatizaci nebo řešení související s hybridní a digitální prací.

Pokud firma uvažuje o digitalizaci, jak by měla začít?

Dobrým startem je cloudové řešení Microsoft 365 Business Premium, sada nástrojů pro vytváření obsahu, jeho sdílení a komunikace mezi uživateli. Jeho součástí jsou i bezpečnostní technologie, mimo jiné Microsoft Defender pro firmy, který dokáže ochránit před řadou rizik a je průběžně aktualizován, aby dokázal reagovat na proměňující se hrozby v kybernetickém prostoru. Defender pro firmy se případně dá pořídit i samostatně mimo sadu Microsoft 365.

Jaký máte předpoklad rozvoje digitalizace v následujících letech?

Kdo bude chtít být v budoucnu konkurenceschopný, musí přemýšlet nad digitalizací své firmy a být otevřen moderním řešením. Velmi často stačí podpořit uživatele a naplno začít využívat nástroje, které firma již má k dispozici, jako třeba automatizace opakovaných činností v rámci Microsoft 365. Digitalizace totiž není jen aktuální trend, ale nový standard.

Petr Váša
Petr Váša
Text nevyjadřuje názor redakce