Výhody s.r.o. oproti živnosti

Před několika lety došlo v rámci zakládání společností s ručením omezeným k jedné naprosto zásadní věci. Snížila se totiž výše základního kapitálu, minimální počáteční vklad do společnosti je nyní pouhou 1 Kč. To znamená, že založení sro může provést prakticky kdokoliv, kdo splňuje ostatní kritéria dle zákona.

Jak už bylo zmíněno, v rámci podnikání ve společnosti s ručením omezeným nemusíte mít strach, že přijdete o svůj soukromý majetek. Ten je totiž oddělen od firemního. Běžně lidé zakládají s.r.o. se základním kapitálem více než 1 Kč, často to bývá od 1.000 Kč až do 100.000 Kč. Záleží jen na vás, jaký počáteční kapitál do nově vznikající společnosti vložíte.

Založení online

Moderní doba si žádá inovativní přístupy, což platí také pro založení sro. Když se s tímto úkonem nechcete zbytečně trápit sami, případně zkrátka nemáte dostatek času a raději se chcete věnovat samotným přípravám na vstup do podnikatelské sféry, není nic jednoduššího, než si za celkem mírný poplatek najmout firmu, jež za vás vyřídí prakticky všechny nezbytné náležitosti, a to včetně platby soudního poplatku. V ceně nechybí ani poplatek za vystavení patřičného oprávnění, sepsání společenské smlouvy, zajištění výpisu z rejstříku trestů a řada dalších úkonů, bez nichž se založení sro v Česku neobejde.

 

Text nevyjadřuje názor redakce