V nakládání s vysloužilými elektrozařízeními a bateriemi či akumulátory pomáhají obcím kolektivní systémy, které ve spolupráci s nimi zřizují místa zpětného odběru, ať už v obcí zřízeném sběrném dvoře, či sběrném místě. Jedním z kolektivních systémů jsou i společnosti REMA, které své služby poskytují 1 240 obcím napříč celou Českou republikou. „Naši klienti si cení zejména kvality, komplexnosti a rychlosti služeb, které REMA nabízí. Spolupráci obcím šijeme na míru a nabízíme jim i bezplatné odborné poradenství k problematice odpadních elektrozařízení a baterií. Svoz zajišťujeme už od množství 100 kilogramů,“ vysvětluje Vítězslav Páral, manažer regionálních zastoupení společností REMA.

Minimum administrativy i finanční příspěvek

Kolektivní systémy REMA zajišťují sběr, svoz a zpracování všech šesti skupin elektrozařízení včetně baterií a akumulátorů, definovaných zákonem o výrobcích s ukončenou životností, a to na náklady svých dovozců či výrobců elektroniky nebo baterií a s minimem administrativních úkonů – zpětný odběr všech elektrozařízení, baterií a akumulátorů je zabezpečen na základě jedné smlouvy, možná je i nesmluvní spolupráce.

090 smallKaždý sběrný dvůr nebo sběrné místo obce, které se stane součástí systému REMA, získává také finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení ve výši 0,50 Kč/kg. Po převzetí a zpracování daného svozu je automaticky vygenerováno potvrzení o ekologickém nakládání s vyřazeným elektrozařízením či bateriemi. Co se rychlosti svozu týče, maximální deklarovaný čas pro realizaci svozu je 10 pracovních dní od založení objednávky. Dlouhodobě se však reálná průměrná doba svozu pohybuje kolem 5 dní. Objednávku uskuteční obce jednoduše přes online aplikaci.

O společnostech REMA Systém a REMA Battery

Hlavními aktivitami kolektivních systémů REMA jsou služby zabezpečující zpětný odběr a recyklaci elektrických a elektronických zařízení (jako jsou pračky, lednice, televize, počítače, tiskárny, mobily a další), přenosných baterií a akumulátorů.

Svým klientům REMA nabízí odborné a komplexní řešení na cestě ke splnění legislativních povinností, běžným spotřebitelům pomoc a jednoduché vyřešení starostí s nepotřebnými či vysloužilými elektrospotřebiči, přenosnými bateriemi a akumulátory. V oblasti ochrany životního prostředí REMA působí od roku 2005, od kdy provozuje systém pro zpětný odběr a recyklaci vyřazených elektrozařízení a který byl doplněn v roce 2009 o systém pro zpětný odběr a recyklaci odpadních baterií a akumulátorů.

Podrobné informace najdete na adrese www.rema.cloud, informace k projektu Chytrá recyklace najdete zde: www.chytrarecyklace.cz.

Text nevyjadřuje názor redakce