Stávající situace ukazuje, že i malé a střední firmy v oblasti výroby čekají investice do pokročilých řešení, pokud stávající složité období chtějí přežít.

Digitalizace výroby nemusí znamenat zásadní nákladnou a takřka nedostupnou cestu. Právě naopak. Velcí hráči si uvědomují, že stačí chytře využívat zdroje, informace a data, která už mají a dosud s nimi nepracovali.

Protože každá výrobní firma má více či méně pokročilé digitální technologie. Typicky jde o nejrůznější měřáky, softwary, kamerové systémy a samozřejmě manažerská data – od CRM, přes účetní softwary až po excelovské tabulky.

WorkSys architecture
WorkSys architecture
Foto: Ajka-Solution s.r.o.

My už digitalizujeme, ale…

Kam digitalizace ve firmách pokročila? Digitalizují se účetní doklady, řeší se chytré sklady a sbírají se informace z různých čidel a měřáků. Sesbíraná data se evidují v různých systémech, které spolu nekomunikují.

Jsou to například záznamy z kamerového systému na vrátnici, které evidují čas příjezdu vozidla, jeho SPZ a informace o objednávce. Další zastávkou je sklad. V rámci přejímky materiálu skladník znovu ručně zapisuje, co přijelo za vozidlo, jakou mělo SPZ, informace z dodacích listů a další.

Přitom by stačilo, kdyby skladový systém uměl zpracovat informace z kamerových záznamů. Jejich datové propojení ušetří skladníkovi čas, a sníží se i případná chybovost při evidenci záznamu.

Takto má každé oddělení svůj systém, sbírá různá data a s těmi se dále nepracuje. Existuje jen hrstka firem, které opravdu monitorují provoz a maximálně vytěžují generovaná data.

Odpovědí je integrace stávajících technologií a systémů do jednoho celku. Protože je mnohem efektivnější a ekonomicky úspornější chytře pracovat s daty, které už firmy mají.

Sloučení dat jako stavební kámen digitální strategie

Firmy se nemusí zbavovat technologií a softwarů, které mají. Nemusí si pořizovat nové a nové, chytřejší a robustnější řešení. Stačí data shromáždit, správně poskládat a hledat v nich příležitosti pro úspory.

Srozumitelný pohled na data přináší manažerům lepší rozhodovací možnosti a efektivnější hledání příležitostí pro zlepšení interních procesů i produktů.

WorkSys dashboardWorkSys jako most mezi systémy

Podrobný technologický audit a pečlivá práce s daty přináší našim klientům snížení zbytečných nákladů v běžném provozu,“ říká Aleš Kuboušek, majitel společnosti Ajka-Solution s.r.o.

Ajka-Solution je partnerem WorkSys, softwarového řešení pro sběr dat nejen v oblasti průmyslu.

Řešení Internetu věcí (IoT) rychle a efektivně integruje všechny současné i budoucí datové zdroje. Jejich propojením a datovou centralizací pokryjí firemní procesy, zvýší přehled nad ekonomikou firmy.

Nejčastěji se nyní firmy zaměřují na řízení a monitoring energií (osvětlení, stlačený vzduch apod.), propojení s MES a ERP.

Digitalizace stojí na jednoduchosti a efektivitě. S odborníky z Ajka-Solution ušetříte při návrhu a realizaci digitální strategie ve vaší firmě.

Text nevyjadřuje názor redakce