Pět trendů v platbách pro rok 2023

1. S návratem cestování se zvýší zisky maloobchodu

V roce 2022 došlo k obnovení cestování po celém světě. Restart cestování uvolnil pozastavenou spotřebitelskou poptávku v jednotlivých regionech. Tento trend bude pokračovat i v roce 2023. Dle statistik Visa mezi červnem a srpnem roku 2022 plošně narostla průměrné utracená částka na jednoho cestujícího v zahraničí. To platí jak pro maloobchod, tak i pro běžné cestovní výdaje jako jsou hotely, restaurace a zábavní průmysl. Zpočátku nárůst poháněli bohatší cestovatelé. S tím, jak se cestování vrací k normálu a rozšiřuje se i základna cestovatelů, tak se vyrovnává i útrata v maloobchodu a v ostatních cestovních výdajích. Dle údajů společnosti Visa se nákupy zahraničních turistů vrátily do normálu v 63 % z 500 nejoblíbenějších destinací před pandemií. Toto číslo v roce 2023 pravděpodobně dále poroste.

Služební cesty se zatím obnovily pouze částečně. Někteří turisté tak využívají levnějších nabídek v pracovně atraktivních zahraničních lokacích. Za hotel turisté platí méně až v 7 z 10 destinacích v porovnání s rokem 2019. Přestože destinace zaměřené na pracovní cesty opět získávají půdu pod nohama, výhodné nabídky pro osobní cesty budou přetrvávat.

2. Spotřebitelé přistoupí k udržitelnosti vědoměji a smysluplněji

Letos se bude více lidí přesouvat na kratší i delší vzdálenosti – denně za prací, o víkendu za odpočinkem nebo na zahraniční dovolené. Lidé si uvědomují, že tyto vzorce chování mají vliv na změnu klimatu. Podle nedávné studie společností Skift and McKinsey bylo až 40 % cestujících ochotno zaplatit o 2 % více za uhlíkově neutrální letenky. Reálná data však ukazují, že tak ve skutečnosti učinilo pouze 14 % cestujících. V roce 2023 očekáváme nárůst udržitelných možností, a tak i silnější hlas spotřebitelů. Nabídky, jako je Visa Eco Benefits nebo partnerství s Ecolytiq, poskytují spotřebitelům přístup k výhodám a informacím. Získají povědomí o současném klimatu a možnosti vypočítat si vlastní uhlíkovou stopu.

Do slovníku se dostává tzv. recommerce – slovní spojení pro cirkulární obchod. 69 % spotřebitelů, kteří se zúčastnili nedávného průzkumu Visa, uvedlo, že by si vybrali malopodnikatele na základě aktivit, které odpovídají pravidlům recommerce. V nadcházejícím roce očekáváme také uvedení více odměn za platby kartou. Cílem je podporovat spotřebitele, kteří si vybírají udržitelná řešení, a poskytnout jim nástroje, aby si mohli představit dopad svých aktivit.

VisaB2B Food Stall TTPKlíčovou roli v rozhodování, zda zvolit udržitelnější řešení, bude hrát pohodlí. Příkladem je placení kartou v MHD bez nutnosti přemýšlet o tom, zda s sebou máme dostatek hotovosti. Průzkum Future of Urban Mobility společnosti Visa zjistil, že drtivých 91 % dotázaných cestujících očekává, že budou moct během cest platit bezkontaktně. Bezkontaktní placení jízdného se stane standardem. Visa překonala v roce 2022 jednu miliardu bezkontaktních transakcí v dopravě za pouhých deset měsíců, a fiskální rok nakonec uzavřela s více než 1,2 miliardami.

3. Přichází 3.0 éra v B2B

Inovace v B2B platbách podnítí další vlnu digitální transformace. Od roku 2023 zaznamenáme novou éru B2B plateb – takovou, kde globální B2B obchod bude digitální, bezpečný, rychlý a flexibilní. Budeme svědky nárůstu mobilních plateb B2B. Podniky budou chtít platit telefonem a budou to chtít i po svých zákaznících.

B2B podniky nikdy nenabízely tolik možností v online platbách jako dnes. Do roku 2025 by mělo být digitalizováno až 80 % transakcí v B2B. Digitalizace obchodních procesů bude úměrně urychlovat B2B transakce v neprospěch papírových šeků a faktur. Týmy, které řeší např. plnění pohledávek, už dnes pozorují značné výhody v zasílání elektronických faktur a přijímání digitálních plateb. Také stále více vlád dělá pokroky v digitalizaci plateb, ať už ve formě plateb směrem k občanům nebo k dodavatelům.

4. Během kryptozimy vzniknou nová řešení

Kryptotrhy za poslední rok zaznamenaly silnou volatilitu. Během tzv. kryptozimy očekáváme úpadek řady méně odolných konceptů, zatímco jiné zaměřené na uváženější přístup k novému technologickému vývoji budou dále pokračovat a přicházet se smysluplnými web 3.0 řešeními pro podniky a spotřebitele.

V blízké budoucnosti budeme svědky pokračujícího zájmu vlád, centrálních bank, tradičních finančních institucí a fintech společností o programovatelné peníze a platby – ať už jde o CBDC, stablecoiny nebo jiné formy tokenizovaných „fiat“ peněz.

V neposlední řadě se stále více značek obrací k technologii NFT, díky které vytvářejí nové digitální zážitky. Soustředí se např. na vytváření jedinečných avatarů a digitálních předmětů, které mají svůj protějšek i v reálném světě. Očekáváme, že se tento trend v roce 2023 zrychlí s tím, jak značky začnou intenzivněji usilovat o prohloubení vztahů se zákazníky.

5. Podvody se přizpůsobí hybridnímu světu

Stále více z nás přijalo hybridní pracovní režim. Toho se chytili i podvodníci, kteří drží krok s dobou a přizpůsobují jí své taktiky. Stále více cestovatelů platí za letenky, hotely nebo jídlo, což vede k tomu, že i podvodníci mají více příležitostí, jak se dostat k citlivým údajům. S návratem cestování budeme pravděpodobně i nadále svědky nárůstu přeshraničních podvodů. Nedávný průzkum společnosti Visa zjistil, že více než polovina (58 %) cestujících má obavy z podvodu na svých platebních kartách při cestování.

Nejnovější hrozbou jsou uměle vytvořené průkazy totožnosti a identifikace osob – podvodníci sestavují úplně novou osobu z dílčích částí totožnosti. Malé podniky budou cílem těchto praktik, protože často nemají zdroje ani know-how, jak pracovat s bezpečnostními nástroji a ochrannými opatřeními.

Průlomové autentizace nové generace v ochraně uživatelů, jako je EMV 3D Secure, pomáhají zabezpečit globální e-commerce v reálném čase. Digitální platební metody, jako jsou virtuální karty, budou i nadále zajišťovat větší bezpečnost od nákupu letenek až po rozdělení účtů za večeři. Podniky si také více uvědomí význam investic do bezpečnostních nástrojů k prevenci podvodů.VisaB2B Mobility Phone EV Charging Older Male

Svět se posouvá

I když se ke skutečně digitálnímu světu blížíme, mnoho z nás stále žije mimo takové struktury. Až 29 % dospělých v rozvojovém světě žije mimo standardní finanční systém a 43 % dospělých v rozvíjejících se ekonomikách stále spoléhá výhradně na hotovost. Díky přijetí digitálních technologií významně naroste produktivita. Ta má do budoucna vytvořit až 70 % nově vytvořené hodnoty v globální ekonomice. Než se k tomuto číslu dostaneme, zbývá nám ještě mnoho práce.

Text nevyjadřuje názor redakce