Každý den naši zaměstnanci na celém světě vytvářejí pracoviště, na kterých je bezpečnost na prvním místě, vylepšují podnikání a upevňují naše komunity. Společnost Parker také prokazuje, že její propojené portfolio technologií a systémů pro řízení pohybu hraje klíčovou roli v rámci dosažení čistšího a udržitelnějšího světa. To pro společnost Parker představuje příležitost mít pozitivní vliv.

Společnost Parker má v letošním roce ambiciózní nové cíle odrážející její závazek chránit životní prostředí pro nás i budoucí generace.

Komerční sdělení

Emisní cíle

Společnost Parker se zavazuje dosáhnout uhlíkově neutrálních provozů do roku 2040. Stanovili jsme si sérii cílů v oblasti emisí a chceme zajistit další pokrok. Například:

 • Snížit emise přímo v provozu společnosti o 50 % do roku 2030.
 • Snížit celkové nepřímé emise související s nákupem materiálů, logistikou a službami o 15 % do roku 2030 a o 25 % do roku 2040.

Tento závazek je dalším důležitým krokem, který podnikáme k vytvoření udržitelnější budoucnosti pro nadcházející generace.

PAREU934 2

Technologie společnosti Parker, které přispívají k udržitelné budoucnosti

Společnost Parker dodává technologická řešení umožňující přijetí čistší a efektivnější energie, elektrifikaci, odlehčování konstrukcí a další inovace s pozitivním globálním dopadem na životní prostředí pro stovky tisíc společností v oblasti průmyslové výroby, mobilních technologií a leteckého a kosmického průmyslu, jako například:

 • Komplexní nabídka konstrukčních materiálů jako jsou např. systémy tepelného řízení, nátěry, lepidla a systémy řízení vibrací umožňující širší využití pro elektrické systémy.
 • Široká řada technologií a systémů pro řízení pohybu podporující využívání různých zdrojů čisté energie, jako jsou např. baterie, palivové články, vodík, udržitelné palivo a obnovitelná energie.
 • Největší nabídka technologií pro řízení pohybu zahrnující elektrohydraulické, elektromechanické a pneumatické pohony, ventily, čerpadla, motory, řídicí jednotky, software a systémy přepravy pro širší využití elektrických systémů v leteckém a kosmickém průmyslu a mobilním a průmyslovém odvětví.
 • Široká platforma filtračních technologií podporující čistší a udržitelnější svět.
 • Skvělé možnosti rozšíření seznamu materiálů jak pro stávající zařízení OEM, tak pro významné investice do nové infrastruktury podporující čistší technologie.

Společnost Parker je často zvána k řešení těch nejsložitějších technických výzev. Průlomové technické inovace, které vytvářejí čistší, chytřejší a bezpečnější svět, by nebyly možné bez technologií společnosti Parker.

Další důležité body ESG (životní prostředí, sociální oblast a správa) zahrnují:

 • Bezpečnost je základní hodnotou všech zaměstnanců společnosti Parker a od roku 2015 do roku 2020 jsme snížili míru úrazovosti o 72 %. V roce 2020 byl poměr zaznamenatelných nehod na 100 zaměstnanců 0,40, což je v porovnání s rokem 2019 snížení o 35 %.
 • Na základě skóre klimatické změny za rok 2020 se společnost Parker mezi diverzifikovanými průmyslovými společnostmi umístila v horním kvartilu.
 • V současnosti společnost Parker recykluje více než 85 % odpadu vznikajícího ve výrobě a dále snižuje objem odpadu, který míří na skládku.
 • Nadace Parker-Hannifin Foundation poskytla od roku 2010 dary ve výši přes 70 milionů USD, což zahrnuje i dary ve výši 7 milionů USD, které byly poskytnuty během roku 2022.

„Společnost Parker chápe, že odpovědné, bezpečné a udržitelné jednání znamená lepší svět pro všechny. I když nás čeká ještě mnoho práce, věříme v naši strategii dosažení obchodního úspěchu prostřednictvím vedení ESG.“ Thomas L. Williams, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Parker Hannifin.

Společnost Parker přispívá k technologickým inovacím a zlepšení provozu s cílem zajistit udržitelnější budoucnost.

PAREU934 3

Kroky v oblasti klimatu

Společnost Parker v rámci svého podnikání již dosáhla významného pokroku ve věci snižování emisí skleníkových plynů. Od roku 2010 snížila energetickou náročnost (MWh/USD) o 42 % a uhlíkovou emisní náročnost (Mt/USD) o 50 %. Na základě toho se společnost Parker tento rok zavazuje, že dosáhne uhlíkově neutrálních provozů do roku 2040.

Dodáváme technologická řešení, která jsou zásadní pro přijetí čistší a efektivnější energie, elektrifikaci, odlehčování konstrukcí a další inovace s pozitivním globálním dopadem na životní prostředí pro stovky tisíc společností v oblasti průmyslové výroby, mobilních technologií a leteckého a kosmického průmyslu.

Ochrana vody

Společnost Parker sleduje množství vody, kterou používá a recykluje k chlazení a čištění zařízení ve výrobních závodech. Prostřednictvím své strategie ochrany vody investuje do cílených projektů v lokalitách s nedostatkem vody. Nedostatek vody je také klíčovým faktorem analýzy akvizice na pracovišti.

Nakládání s odpady a materiály

V současnosti společnost Parker recykluje více než 85 % odpadu vznikajícího ve výrobě a dále snižuje objem odpadu, který míří na skládku.

PAREU934 5

Text nevyjadřuje názor redakce