Odkup a zpětný pronájem nemovitostí představuje v západní Evropě běžný způsob, jak v byznysu zlikvidnit podniková aktiva, postupně ho začínají vyhledávat i české firmy,“ říká Pavel Drabina, výkonný ředitel fondu pro kvalifikované investory Jet Industrial Lease, který se na akviziční model sale & leaseback specializuje.

Ve středoevropském prostoru je podle Drabinových slov koncentrováno na 40 procent evropského průmyslu, což představuje objemný pool perspektivních společností. V aktuální situaci, kdy trh s komerčními nemovitostmi kvůli koktejlu negativních faktorů v čele s vysokými úrokovými sazbami stagnuje, bude právě model sale and leaseback v průmyslových nemovitostech představovat zajímavé investiční příležitosti. „Podniky budou hledat možnosti, jak získat kapitál k překlenutí krizového období. Současně v průmyslu a logistice dochází k zásadním změnám, do hry vstupuje deglobalizace, dekarbonizace, zkracování dodavatelských řetězců a nearshoring. Pro investory do průmyslových realit taková kombinace otevírá nevídanou příležitost podílet se na budoucím růstu průmyslu a jeho výnosech,“ říká Pavel Drabina.  Po loňském roce, kdy realitní trh komerčních nemovitostí zpomalil a charakterizovalo ho hlavně vyčkávání na obou stranách akvizičního procesu, očekávají v Jet Industrial Lease od roku 2023 významné oživení: „Letošní rok vygeneruje zajímavé akviziční cíle. Bude na to mít vliv mimo jiné změna vnitřní ekonomiky projektů a snižování valuací dané zejména vysokými úrokovými sazbami,“ upřesňuje ředitel fondu pro akvizice Jan Kos.

Kde se rodí nadprůměrná zhodnocení?

V minulém fiskálním roce si fond Jet Industrial Lease připsal zhodnocení 20,21 % p. a., v dlouhodobém horizontu by pak měl jeho očekávaný výnos přesahovat 8 % p. a.  Do třímiliardového portfolia fondu patří spolu s výrobními objekty pro průmysl také logistické areály a oportunitní projekty, jako je například administrativní budova Airport Business Centre na pražském letišti. „Při akvizičním procesu se mimo klasických kritérií výběru nemovitosti soustředíme i na takzvaný faktor nepostradatelnosti rádi nakupujeme nemovitosti, které jsou pro nájemce z nějakého důvodu nepostradatelné a je nepravděpodobné, že se budou chtít relokovat. Zatímco logistické centrum přesunete snadno, výrobu se zainvestovanými technologiemi, navázanou na zkušenou lokální pracovní sílu, ekosystém dodavatelů a vazbu na municipality firma nemůže tak jednoduše přestěhovat. Podobně nájemci z oboru služeb pro logistiku neopustí administrativní centrum u letiště, zvlášť, pokud je jejich byznys na leteckou dopravu navázán. A přesně takovéto nemovitosti vyhledáváme,“ říká Pavel Drabina. Tyto nemovitosti totiž charakterizuje výrazně delší WAULT, tedy délka nájemních smluv, a tím pádem i větší stabilita a přínos investorům, než tomu může být například u logistiky.

Na výběru a správě portfolia fondu Jet Industrial Lease se podílí zkušený tým postavený z real estate expertů, který se navíc opírá o zkušenosti mateřské společnosti Jet Investment, ta se investicemi do průmyslových společností za-bývá už 25 let a patří mezi nejúspěšnější private equity investory v regionu. „U akvizičních cílů tak prověřujeme nejenom jejich nemovitostní stránku, ale díky internímu know-how si umíme udělat podrobnou due diligence celého jejich byznysu,“ říká Jan Kos.

Stávající projekty ve správě fondu mají nyní navíc zajištěné stabilní financování s konzervativní mírou zadlužení k účelnému využití finanční páky, další výnosy pak generuje zajištění měnového i úrokového rizika. „Výnosy se ale tvoří hlavně správou portfolia, v Jet Industrial Lease s projekty po akvizici aktivně pracujeme, v případě potřeby nájemců pro ně dále developujeme, či měníme využití stávajících objektů pro zvýšení jejich atraktivity a výnosu pro investory. V některých případech rovněž přejednáváme kontrakty s nájemci,“ upřesňuje Jan Kos s tím, že Jet Industrial Lease tak umožňuje investorům participovat na výnosech stejným způsobem, jakým v nemovitostech vydělávají velcí hráči.

Do pěti let aktiva v hodnotě 15 miliard, cílem hlavně Polsko

Fond se při akvizicích v letošním roce chystá opět zaměřit na střední Evropu, oportunisticky se však rozhlíží po celém evropském kontinentu. „Za nejatraktivnější investiční destinaci považujeme zejména Polsko s jeho velkým, stále nesaturovaným trhem, a hlavně snadností povolovacího a stavebního procesu. Co v Česku trvá roky, tam jde během měsíců,“ říká Pavel Drabina. Oborově se fond soustředí na high-tech sektory, automotive, energetiku, energetické strojírenství nebo biotechnologie ideálně v objektech, ve kterých mimo výroby probíhá i R&D. Do pěti let by stávající portfolio fondu mělo vyrůst na hodnotu 15 miliard Kč v aktivech.

Solidní výnosy pro ty, kteří si umí počkat

Komerční realitní fondy, pod které spadají průmyslové areály, office a logistické parky, patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější instrumenty českých investorů. I přes ztížené podmínky, inflaci, vysoké úrokové sazby, očekávanou recesi a celkové zpomalení trhu, totiž investorům dokázaly doručit stabilní výnosy.

Jak upozorňují Drabina s Kosem, investice do nemovitostí předpokládají investora, který je ochotný si na výnosy počkat alespoň pět let. Jde o dlouhodobě udržitelnou a konzervativní investici. Nemovitosti by tak měly tvořit součást každého vyváženého investičního portfolia. Investoři z Jet Industrial Lease jich doporučují mít v portfoliu 20 až 50 %, konkrétní podíl už ale záleží na investičním apetitu každého individuálního investora.

Fond Jet Industrial Lease

  • Zhodnocení 20,21 % p. a. za poslední fiskální rok (1. 7. 2021 – 30. 6. 2022)
  • Zhodnocení 29,25 % k 30. 11. 2022 (jedná se o předběžné výsledky)
  • Očekávané dlouhodobé zhodnocení přes 8 % p. a.
  •  AUM (objem aktiv ve správě) 3 mld. Kč
  • 9 projektů v ČR, DE a PL

Jet Industrial Lease je otevřeným fondem pro kvalifikované investory (investice od 1 mil. Kč) patřící do skupiny fondů brněnské investiční společnosti Jet Investment finančníka Igora Faita. Ta skrze své tři private equity fondy s AUM přesahující 10 mld. Kč kupuje průmyslové podniky ve střední Evropě už od roku 1997 a s vnitřní mírou návratnosti 25 % p. a. za 25 let patří k nejúspěšnějším private equity společnostem v regionu. Od založení v roce 1997 prošlo investiční společností Jet Investment 36 podniků, aktuálně ve svých portfoliových společnostech zaměstnává na 4100 zaměstnanců. Založení fondu Jet Industrial Lease v roce 2020 bylo logickým vyústěním průmyslového fokusu Jet Investment a mimo jiné reakcí na poptávku dlouholetých investorů na rozkročení se do realitního byznysu. Partneři Jet Investment do fondu Jet Industrial Lease investují 10 % z celkového objemu.

Investiční společnost Jet Investment

AUM (objem aktiv ve správě) 10+ mld. Kč

4100 zaměstnanců v 7 společnostech

36 historicky zainvestovaných podniků

www.jetindustrial.cz

Text nevyjadřuje názor redakce