„Na trhu průmyslových nemovitostí vidíme trend, kdy deglobalizace vrací výrobu zpět na domácí půdu, podniky chtějí růst a potřebují kapitál pro své fungování, ale vysoké úrokové sazby jim nepřejí,“ říká Pavel Drabina z fondu JIL. Odpovědí pro podniky může být odprodej vlastních nemovitostí fondu a jejich zpětný pronájem, tzv. sale & leaseback. „Když o odprodeji a zpětném pronájmu nemovitostí slyšel před lety český průmysl poprvé, reakce podnikatelů byly vlažné, dnes už to je etablovaný způsob, jak zlikvidnit aktiva a využít je pro podporu vlastního core byznysu,“ dodává Pavel Drabina. Pro investory do průmyslových realit ve střední Evropě, kde je koncentrováno na 40 % evropského průmyslu, taková kombinace faktorů otevírá nevídanou příležitost, jak se investičně podílet na růstu průmyslu při přiměřené míře rizika.

Pavel Drabina, ředitel fondu JIL
Pavel Drabina, ředitel fondu JIL
Foto: Jet Industrial Lease

Solidní základ pro solidní výnosy

V minulém fiskálním roce si fond JIL připsal zhodnocení 20,21 % p.a. Celková výnosnost fondu k 30. 11. 2022 dosáhla 29,25 % od jeho první akvizice v červenci roku 2021. Do třímiliardového portfolia fondu patří spolu s výrobními objekty pro průmysl také logistické areály a oportunitní projekty. Na výběru a správě portfolia fondu Jet Industrial Lease se podílí zkušený tým postavený z real estate expertů, který se navíc opírá o zkušenosti mateřské společnosti Jet Investment. Ta se nákupy průmyslových společností zabývá už 25 let, a patří mezi nejúspěšnější private equity investory v regionu.

Stávající projekty ve správě fondu mají zajištěné stabilní financování s konzervativní mírou zadlužení k účelnému využití finanční páky, další výnosy pak generuje zajištění měnového i úrokového rizika. „Výnosy ale vznikají hlavně správou portfolia, v Jet Industrial Lease s projekty po akvizici aktivně pracujeme, v případě potřeby nájemců pro ně dále developujeme, či měníme využití stávajících objektů pro zvýšení jejich atraktivity a výnosu,“ upřesňuje Drabina s tím, že Jet Industrial Lease tak umožňuje investorům participovat na výnosech stejným způsobem, jakým v nemovitostech vydělávají velcí hráči.

Do pěti let 15 miliard, cílem hlavně Polsko

Fond se v letošním roce chystá opět zaměřit na střední Evropu. „Za nejatraktivnější investiční destinaci považujeme Polsko s jeho velkým, stále nesaturovaným trhem, a hlavně snadností stavebního procesu. Co v Česku trvá roky, tam jde během měsíců,“ říká Pavel Drabina. Oborově se fond soustředí na hi-tech sektory, automotive, energetiku, strojírenství nebo biotechnologie ideálně v objektech, ve kterých mimo výrobu probíhá i R&D. Do pěti let by stávající portfolio fondu mělo vyrůst na hodnotu 15 miliard Kč v aktivech.

Komerční realitní fondy, pod které spadají průmyslové areály, office a logistické parky, patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější instrumenty českých investorů. I přes inflaci, vysoké úrokové sazby a celkové zpomalení trhu, totiž investorům dokázaly doručit stabilní výnosy.

Jak upozorňuje Pavel Drabina, investice do nemovitostí předpokládají investora, který je ochotný si na výnosy počkat alespoň pět let.

Text nevyjadřuje názor redakce