Přinášíme vám rozhovor s jednatelem společnosti panem Ctiborem Žižkou.

Letos slaví MD ELEKTRONIK významné výročí, jak byste popsal počátky firmy?

Před 30 lety, v lednu 1993, započala v Chotěšově produkce dílů v České republice. Byly to tehdy ne příliš složité díly a sestavy montované na jednoduchých zařízeních, které byly do našeho závodu převezeny z hornobavorského Waldkraiburgu. Začínali jsme se 3 zaměstnanci, dnes máme přes 2000 zaměstnanců a patříme k největším zaměstnavatelům v regionu. Jak firma rostla si zpětně uvědomí jen ti z nás, kteří pro MD pracují více než 10 let.

Komerční článek

Komerční článek

 

Komerční článek

Proč právě 10 let?

Důvodem je, že od roku 2012 MD ELEKTRONIK vyrábí výlučně pro automobilový průmysl. Tato orientace závodu přinesla nové pracovní příležitosti, novou a stále se zlepšující strukturu technologického vybavení a také nutné profilování našeho závodu jako technicko – technologického centra pro sériovou výrobu na celosvětové úrovni ve skupině MD.

Kde bychom našli vaše výrobky?

Ročně vyrobí český závod přes 80 milionů sestav kabelových skupin pro světové trhy a námi vyrobené díly naleznete téměř v každém voze německých automobilek. Jenom v Audi A6 se nachází 26 kabelových sestav vyráběných v MD ELEKTRONIK. A stejně bych mohl mluvit o automobilech BMW, Jaguar, Maseratti a dalších.

V současné chvíli máte v Chotěšově již 7 výrobních hal, plánujete nějaké další rozšiřování?

Kromě Chotěšova působíme i v Plzni - v blízkosti hypermarketu Globus máme menší část výroby a na Borských polích máme příjmový a expediční sklad. Pro vývoj, konstrukci a montáž našich modulárních produkčních linek budujeme nové prostory v Mantově, které nám umožní další růst v oblasti stavby strojů a zařízení. Toto rozšíření umožní našemu závodu zabezpečení dodávek vlastních strojů a zařízení nejen pro vlastní potřebu, ale i pro technologické vybavení celého MD světa.

Komerční článek

Komerční článek

Jak vidíte budoucnost Vašeho závodu?

Z hlediska výroby se bude zvyšovat podíl komplexních vícenásobných kabelových svazků, to bude výzva pro skladování materiálů, podsestav a vnitropodnikové zásobování výrobních linek. Bude to i výzva pro plánování výroby a zabezpečení výrobní kvality. Nároky na kvalitu dílů z hlediska přenosu vysokofrekvenčního signálu dále porostou. Změna topologie přenosových sítí uvnitř automobilu a přibývajících nových technických a bezpečnostních norem budou znamenat obrovskou výzvu pro vývoj, konstrukci a stavbu nových strojů a zařízení pro sériový provoz. Všechny tyto změny vyžadují vysoce kvalifikovaný personál, ochotný neustále se vzdělávat. Už dávno nezaměstnáváme jen dělníky, budeme týmy expertů v oblastech konstrukce, automatizace, vývoje software a programování a dalších oborech.

komerční článek

O vaše výrobky je velký zájem, jaké máte výhledy na následující roky?

Rostoucí zájem o naše produkty je dán vývojem v oblasti automobilového průmyslu. Moderní osobní vozy jsou vybavené celou řadou senzorů, jízdními asistenty a multimediálními funkcemi. Všechna tyto inovace jsou velmi náročné na přenos dat – a právě to je naše know-how.  Čeká nás další rozvoj v oblasti výroby senzorů, doplňovat a rozšiřovat se bude i výroba vlastních komponent na lisovně plastů. Chystané projekty jsou mnohdy dlouhodobého typu a typicky zohledňují firemní strategii pro příštích 10–15 let.

Chtěl byste na závěr ještě něco dodat?

Rád bych na tomto místě poděkoval všem zaměstnancům za přínos k dosavadnímu úspěchu naší společnosti. Mám radost z toho, že můžeme společně realizovat dlouhodobou budoucnost MD ELEKTRONIK spol. s r. o.

C. O. Žižka, jednatel MD ELEKTRONIK spol. s r. o.

Text nevyjadřuje názor redakce