Emise představuje první veřejně syndikovaný SNP (Senior Non Preferred) udržitelný dluhopis vydaný českou bankou. Je to také dosud největší udržitelný dluhopis vydaný finanční institucí ve střední a východní Evropě. Dluhopisy Raiffeisenbank mají splatnost až tři roky, splaceny ale mohou být i za dva. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je sto tisíc eur.

„Po náročném minulém roce provázeném nejistotou na finančních trzích se nám podařilo vydat největší emisi MREL dluhopisů v historii Raiffeisenbank. Kromě splnění regulatorních požadavků na kapitál a způsobilé závazky si díky ní banka udělala dobré jméno v očích zahraničních investorů a dostala pozitivní zpětnou vazbu i od portfolio manažerů největších investičních fondů na světě. Investoři zároveň ocenili silný příslib banky k udržitelnosti, protože financování z dluhopisů bude použito výhradně na udržitelné projekty,“ říká Maroš Hrnčiar, ředitel útvaru řízení aktiv a pasiv Raiffeisenbank.

Transakce těžila především ze silné podpory investorů z Velké Británie, jejichž vklady činily 28 % emise. 27 % investorů bylo z regionu DACH, 24 % ze střední a východní Evropy, 15 % z Francie a 6 % ze zbytku Evropy. Nejvíce zastoupenými investory byly investiční fondy (79 %), banky (13 %) a pojišťovny s penzijními fondy (6 %).

Poptávka převýšila vydávané množství dluhopisů více než dvojnásobně a na úpisu se podílelo celkem 120 renomovaných subjektů.

Text nevyjadřuje názor redakce