Partnerství probíhá nejen v oblasti marketingu a prezentace banky a asociace v rámci tohoto segmentu trhu, ale součástí spolupráce je rovněž snaha o podporu a propagaci segmentu rodinných firem veřejnosti. Rodinné firmy jsou pro banku atraktivním segmentem trhu. Podle dostupných statistických dat generují české rodinné firmy odhadem 40 % HDP, zatímco ve světě je to až 80 %. Záměrem Raiffeisenbank je být těmto firmám partnerem na cestě k realizaci jejich cílů.

"V posledních letech dochází ke změnám, které výrazně ovlivňují podnikání rodinných firem. V krátkodobém horizontu se podnikatelé museli velmi rychle přizpůsobit situaci způsobené koronavirovou pandemií, v dlouhodobém pak řeší například otázky spojené s generační obměnou. Podnikatelé, kteří s podnikáním začali po roce 1989, hledají své nástupce, a to buď v rodině, nebo se firmu snaží prodat. A právě v těchto situacích přichází na řadu odborné poradenství, které jim umíme nabídnout," říká Václav Štětina, ředitel firemního obchodu Raiffeisenbank.

Tým firemních a investičních bankéřů české Raiffeisenbank se zaměřuje jak na segment malých a středních společností s kapitalizací v rozsahu od 100 milionů do 1,5 miliardy korun, tak i na transakce v segmentu velkých společností s kapitalizací nad 1,5 miliardy korun. 

Text nevyjadřuje názor redakce