Dle odhadů Ministerstva životního prostředí z poloviny minulého roku více než 150 tisíc domácností doposud nestihlo vyměnit starý, normám nevyhovující kotel, za nový ekologický zdroj.

Kotlíkové dotace jsou již pro rok 2022 ukončeny. Výzva pro rok 2023 nebyla zatím vypsána, nicméně se připravuje nová výzva. Očekává se, že v roce 2023 bude v rámci programu podpořena instalace až 35 000 tepelných čerpadel a 4 000 kotlů na biomasu. Program Nová zelená úsporám bude také nadále nabízet finanční pobídky na instalaci solárních panelů a dalších technologií pro obnovitelné zdroje energie.

 

Vzhledem k odložené povinnosti se musí deseti tisíce domácností vrátit k řešení obnovy primárního zdroje vytápění pro své příbytky. „Byť se zdá, že rok a půl je dostatečná doba pro výměnu zastaralého kotle, vzhledem k faktorům administrační zátěže vyřízení dotací, výběru a vyřízení koupě samotného nového zdroje vytápění, zařazení se na čekací listy instalujících firem, čeká lidi, kterých se povinnost týká proces trvající klidně rok a není tak proč odkládat výběr nového kotle,“ vysvětluje situaci Jiří Polívka, specialista obnovitelných zdrojů ze společnosti AC Heating.

Komerční článek

Financování – dotace a co dále? Pomohou půjčky?

Vlastníci nemovitostí mohou na pořízení nových šetrných zdrojů vytápění využít dotace z programu Nová zelená úsporám. Pro ty, kteří nebudou mít na výměnu dostatek financí z důvodu nižších příjmů, Ministerstvo životního prostředí připravilo právě podporu z EU fondů prostřednictvím kotlíkových dotací.

Ministerstvo uvádí, že pro domácnosti s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři, je vyhrazena částka 5 mld. Kč, což představuje přibližně 50 000 vyměněných kotlů. Dotace bude v tomto případě 95 % způsobilých výdajů. Příjem žádostí byl přes krajské úřady spuštěn už na konci jara 2022.

Komerční článek

Kritériem pro určení, kdo může využít dotaci pro domácnosti s nižším příjmem, je výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, která v roce 2020 nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč čistého příjmu na osobu měsíčně.

„Ministerstvo životního prostředí se opravdu snaží co nejvíce lidem přiblížit možnost získání nového kotle nebo tepelného čerpadla. Ale panují obavy, že bude stále obrovské množství lidí, kteří podmínky nesplní, jelikož je na ně celý proces složitý. Někteří zatvrzelí majitelé starých kotlů pravděpodobně ani nebudou aktivně svojí situace řešit a hledat pomoc odborníků na dotace. Hodně jich bude mít díky žití v existenčně velice skromných podmínkách problém dát dohromady jakýkoliv finanční základ pro koupi nového kotle,“ popisuje reálný stav situace Jiří Polívka.

Stavební podmínky, aneb starý kotel = starý dům

Zapomíná se také na to, že mnoho z těch 150.000 domácností, které spadají pod povinnost výměny starého kotle, žije v starších domech, s původními často nevyhovujícími rozvody. Pro ně se tak pořízení nového zdroje pojí se stavební přípravou či úpravou elektrorozvodů a instalace. Tím se opět prodražuje celý proces obnovy původního zdroje vytápění.

Komerční článek

„Když si vezmeme průměrné ceny nových kotlů či tepelných čerpadel, které minulý rok ještě inflačními tlaky a energetickou krizí vzrostly, a přičteme k nim stavební a instalační úpravy, mohou se celkové náklady pro změnu zdroje pohybovat někde mezi 300.000 až půl milionem korun, ne-li více,“ predikuje budoucí náklady energetický specialista.

U pořízení například tepelných čerpadel se tak začínají rozbíhat první spolupráce finančních institucí s výrobci a dodavateli čerpadel. Podporu u úvěrů na rekonstrukci již anoncují i některé banky. Například Modrá pyramida láká v reklamě na rychlo-úvěr, který pomůže s pořízením tepelného čerpadla. Pozadu není ani Česká spořitelna s Úvěrem od Buřinky pro budoucnost, který se též vztahuje na pořízení čerpadla. Komerční banka nabízí Půjčku na udržitelné technologie s možností pořízení fotovoltaické elektrárny nebo jiné udržitelné technologie.

Komerční článek

„My jsme se této poptávce také přizpůsobili a ve spolupráci s důvěryhodnými partnery jsme schopni zákazníkům nabídnout odložené splátky na tepelné čerpadlo či jiný systém financování na míru,“ vysvětluje Jiří Polívka. Čím dál tím více lidí řešících právě financování nového zdroje, mohou nově používat i online kalkulačky, kde si náklady například na tepelné čerpadlo mohou spočítat. 

Text nevyjadřuje názor redakce