Právě do druhého podfondu lze v červnu tohoto roku investovat. Podfond RHAPSODY II specializující se na investice do zajištěných i nezajištěných bankovních pohledávek otevírá v červnu druhé upisovací okno. Slibuje přitom 12 – 15 % návratnost investice. Kapitál z prvního upisovacího okna již postupně investuje. V prvním čtvrtletí roku 2023 investoval podfond RHAPSODY II vybrané prostředky do čtyř různých portfolií složených z retailových a korporátních zajištěných portfolií. Investice jsou aktuálně rozloženy napříč čtyřmi zeměmi, a to v Polsku, Bulharsku, Chorvatsku a České republice. Ve druhém čtvrtletí roku bude dokončena akvizici dvou portfolií v Černé hoře a Bulharsku.

První fond operuje s miliardou korun

Investiční strategie fondu v zásadě kopíruje svého předchůdce. Podfond RHAPSODY od investorů získal přes 800 milionů korun. Ty jsou v současnosti zainvestované do 23 dealů v devíti zemích. Díky reinvesticím zisků má fond aktuálně zainvestováno přes jednu miliardu korun.

Skupina APS obchoduje s problematickými pohledávkami bezmála 20 let. Jako jedna z mála společností umí nabídnout řešení přímo na míru danému trhu a danému portfoliu. Celé to funguje tak, že po nákupu portfolia se oslovují dlužníci, s některými se domluví splátkový kalendář, s jinými dojde k vypořádání za poměrnou částku a u některých dochází k řešení soudní cestou.

V tuzemsku měl podobný byznys dříve divný nádech, slovo pohledávka tu má pořád ještě jiný zvuk než třeba anglické distressed debt nebo non‑performing loan. Dnes už se to ale posouvá a investoři zjišťují, že je to pro ně dobrá příležitost.

Lepší než investiční cihla

Z pohledu investora je to zajímavá alternativa k tradičním nástrojům, protože umožňuje rozmělnit riziko. Navíc je anticyklická, což znamená, že čím hůř se daří ekonomice, tím lepší příležitosti a výnosy tento byznys nabízí. Je méně likvidní, s pohledávkami se neobchoduje na veřejných trzích jako třeba s akciemi, nicméně přináší zajímavý zisk ve vztahu k výši podstoupeného rizika.

To zjišťují i tradičně konzervativní Češi, kteří se vždycky nejvíc zajímali o nemovitostní fondy, protože tu stále věříme v hodnotu té cihly. To dnes neplatí, navíc řada pohledávek je dnes zajištěná zajímavými aktivy. Ať už jde o komerční nebo rezidenční nemovitosti, pozemky, nebo leasingovou flotilu. V minulosti APS koupila například portfolio leasingové společnosti čítající 20 tisíc automobilů.

Jelikož jde o fond kvalifikovaných investorů, činí minimální výše investice jeden milion korun. Peníze mohou investoři vložit od. 1. do 30. června. Investiční horizont fondu byl stanovený na čtyři roky plus 12 měsíců pro vypořádání. Na založení podfondů skupina APS spolupracuje s QI investiční společností, která je součástí finanční skupiny Conseq. QI je zároveň i administrátorem fondu.

Text nevyjadřuje názor redakce