ÚHEL POHLEDU je prostorem znejistění, ale i nové zkušenosti; ukazuje potenciál stereotypů, strachu, chybování a změny nastavení mysli.

Centrum DOX nabízí prostor stírající hranici mezi výstavou a učebnou. Diváci se tak ocitnou v místě, které nabízí interaktivní instalaci, čtyři umělecká díla a virtuální realitu. Zapojení diváka je přitom dobrovolné.

Do prostoru vstupuje divák s virtuálním průvodcem v tabletu nebo mobilu z dílny platformy augg.io. Jako průvodce se v DOXu představuje alter ego herce Petra Vančury, který nutí návštěvníky zamýšlet se nad tím, kde hledat pravdu, co je a co není realita nebo jak funguje predikční chyba. Zážitkem tak může být už samotná cesta k výstavě, protože průvodce ukazuje návštěvníkům platónské jeskyně neviditelné pouhým okem nebo zpívá kánon s textem „historie je jedna velká PR kampaň“.

Komerční článek

Úhel pohledu je koncipován jako dlouhodobý projekt. Aktuální instalace bude k vidění do konce března, poté se prostor promění. V ÚHLU POHLEDU bylo dosud realizováno mnoho desítek vzdělávacích programů, ve kterých sbírají lektoři zpětnou vazbu nejen na samotný program a výstavu, ale i na téma, které u dospívajících rezonuje. Další instalace bude mít podtitul Identita a otevřena bude v první polovině dubna 2024.

„Učit se spolu se současným uměním má spoustu výhod – umění je JAKO a přitom umí přinášet silný zážitek, umění umí provokovat a probudit z letargie a každodennosti, umění nemusí být žádné umění. Toho všeho a mnoha dalšího jsme chtěli využívat při vzdělávacích programech, a proto jsme si tak postavili výstavu – prostor umění a učení,“ říká vedoucí vzdělávacích programů Centra DOX Jiří Raiterman.

Vzdělávací výstava - Úhel pohledu

Výstava a zároveň kreativní učebna má několik částí. Nabízí interaktivní instalaci od Matěje Hájka a studia SKULL, která využívá maskovací efekt „razzle dazzle“, jehož cílem je návštěvníka znejistit v prostoru. Dále se v místnostech představují díla Epose 257 a Mushona Zer-Aviva, která pracují s pojmy normalita, stereotypy a pravidla. Přidanou hodnotou je pak trasa s rozšířenou realitou vytvořenou na platformě augg.io, která umožnila umístit virtuálního průvodce Petra Vančuru přímo do prostoru galerie. Ten zásobuje studenty řadou podvratných a protichůdných vět vytvářejících diskomfortní situace. Celá trasa nastoluje otázky pro následující vzdělávací programy.

Komerční článek

Projekt Úhel pohledu je primárně určen žákům II. stupně ZŠ a studentům SŠ. Spolu s pedagogy se na výstavě účastní vzdělávacích programů, které pracují s fungováním algoritmů, stereotypů, problematikou chyby a tzv. efektem přihlížejícího. Programy navazují na předchozí projekt DOXu s názvem #Datamaze, který položil základy koncepce instalace na pomezí umění a vzdělávání.

Programy jsou uzpůsobené skupině 10–25 žáků či studentů s pedagogy a obsahují různé aktivity, od iniciačního zážitku přes kreativní workshop až po závěrečnou reflexi. Svou třídu je možné přihlásit na vzdělávací program na stránkách DOXu.

Komerční článek

Vzdělávací výstava - Úhel pohledu

Text nevyjadřuje názor redakce