Pro koho je studium MBA určeno?

Mít za jménem titul MBA není jen o prestiži a lepších možnostech pracovního uplatnění. Programy jsou určeny pro ty, kteří chtějí udržet krok s aktuálními trendy v oboru. Tzv. business schools, kde lze MBA studovat, fungují i v České republice a těší se značné popularitě, a to nejen mezi manažery a podnikateli, ale také zaměstnanci státní správy a samosprávy a představiteli neziskových organizací. Studium je primárně určeno pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním (min. bakalářský stupeň), avšak je možné obdržet výjimku na základě prokázané manažerské praxe.

K nejznámějším českým manažerským školám patří Business Institut, který nabízí studium širokého spektra programů MBA a to jak v kombinované formě, která je spojena se semináři a e-learningem, tak i ve 100% online podobě, která je vynikající volbou pro ty časově nejvytíženější. Studium MBA je koncipováno tak, aby studenti získali poznatky, které snadno aplikují v manažerské praxi. Špičkoví lektoři používají příklady z reálných situací, což vede k osvojení teorie i bez nutnosti učení nic neříkajících definic.

Výuka probíhá v českém jazyce s akceptací češtiny v moderních prostorech v Praze. Délka trvání je tři semestry, přičemž každý semestr je rozdělen do čtyř modulů zaměřených na konkrétní problematiku. Studium je ukončeno po 1,5 roce obhajobou závěrečné práce. Vybírat si můžete z obecnějších manažerských programů jako management, řízení a podnikání nebo těch specifičtějších se zaměřením na marketing, reality, logistiku, zdravotnictví či lidské zdroje a další. Na výběr se nabízí 19 MBA programů a výuka začíná vždy 2x ročně: v březnu a v říjnu.

Komerční článek

Studium MBA klade důraz na skutečně hmatatelné přínosy pro každého studenta. Tento typ vzdělávání se soustředí na významné rozšíření i prohloubení dosud nabytých znalostí a na rozdíl od klasického vysokoškolského studia se zaměřuje na praktickou stránku studovaných oborů. Proto na kvalitních MBA školách zajišťují výuku skuteční odborníci z praxe, od nichž studenti získávají cenné know-how nabyté dlouholetou prací v oboru. Neméně důležité jsou i získané akreditace, které garantují kvalitu vzdělávání.

Odborníci ovšem v rámci MBA studia nejen přednášejí, ale také se studenty řeší jejich reálné problémy z praxe. Tak studenti nejen získávají potřebné poznatky, ale rozvíjejí rovněž své schopnosti poradit si i v komplikovanějších situacích, s nimiž se v zaměstnání mohou častokrát setkat. Nutno dodat, že tento druh interakce při vzdělávání navíc umožňuje studentům navazovat řadu užitečných profesních kontaktů potřebných při dalším kariérním růstu.

Nový cyklus studia začíná již v březnu. To znamená, že právě teď je nejvyšší čas podat si online přihlášku ke studiu MBA a zajistit si tak místo ve vybraném studijním programu.

Business Institut EDU a.s.

Text nevyjadřuje názor redakce