Předchozí ročníky SME EnterPRIZE jasně ukázaly, že v Česku působí obrovské množství společností, které udržitelným podnikáním dosahují velkých úspěchů a jsou ve svých oborech velmi inspirativní. „Každý rok se hlásí pestrá skupina podniků z různých oborů. Do finále se pravidelně dostávají firmy podnikající v zemědělství a biopotravinách, recyklaci, obnovitelné energetice nebo čistých technologiích. Určitě budeme v porotě rádi, když letos uvidíme více zástupců z oblasti udržitelného stavebnictví nebo dopravy, snad se to letos podaří," konstatuje předsedkyně poroty Helena Továrková z Nadace Veronica, která podobu soutěže a její průběh odborně zastřešuje.

SME EnterPRIZE 2024 - Přihlaste se do nového ročníku.

Cílem SME EnterPRIZE je ocenit společnosti, které v rámci svého podnikání dodržují a prosazují zásady udržitelnosti, a jejichž podnikání má pozitivní dopad na oblast životního prostředí. „Chceme-li zachovat svět, který známe, i pro naše další generace, musíme všichni přiložit ruku k dílu – firmy i jednotlivci.  Pro skupinu Generali je téma udržitelnosti velice důležité a v rámci naší strategie jej chápeme jako součást našeho podnikání. Právě proto již několik let podporujeme udržitelné podnikání malých a středních podniku prostřednictvím soutěže SME EnterPRIZE. Na českém trhu jsme díky ní našli již mnoho vynikajících příkladů společností, které jasně dokazují, že udržitelnost se dá přetavit do každodenního fungování,“ upřesňuje Petra Nováčková, manažerka udržitelnosti v Generali České pojišťovně.

Mezi udržitelným chováním firem a jejich finanční výkonností přitom jasně existuje pozitivní vztah. Udržitelné obchodní modely mohou významně přispět k dlouhodobému úspěchu i rychlejšímu zotavení po ekonomicky složitých obdobích. Více informací naleznete na webových stránkách soutěže www.sme-enterprize.cz.

Jak si představit příspěvek podniků k udržitelnému podnikání?

1. Určitě vás jako první napadne zpracování odpadů, technologie na čištění nebo snižování znečištění vody, vzduchu ​či půdy nebo šetření vodou, kde v loňských ročnících excelovaly mezi vítězi spolenosti IN-EKO Team (dočišťování odpadních vod především z průmyslových provozů a vracení využitelných látek zpět do výroby), společnost Clever Farma nebo vítěz ročníku 2023 z kategorie startupů myco.

2. Do skupiny udržitelných podniků patří ale také společnosti, které nabízí k přírodě šetrnější ​varianty běžných produktů nebo služeb. Zde v minulých letech zvítězila třeba společnost Stabilplastik, vyrábějící ​přepravní palety určené ke snadné likvidaci. Pokud jde o potraviny, oceněny byly společnosti Ekofarma Javorník, Sonnentor nebo Sady ​svatého Prokopa, první připravují mléčné výrobky, druzí zpracovávají bylinky do čajů a koření a třetí z nich pěstují ovoce, spojuje je to, že tak dělají v systému ​certifikovaného ekologického zemědělství a jejich produkty tak nesou značku "bio" a musí tak splnit mnohem ​přísnější požadavky.

3. Samostatnou skupinou jsou pak firmy, které se zabývají cirkulární ekonomikou, fungující na principu zpracovávání odpadů a vytvoření z něj plnohodnotné výrobky. V potravinářství je stále tento proces velice nedoceněný. Jednou ze společností, která se tomuto podnikání věnuje je Biopekárna Zemanka, která v roce 2023 obsadila 2. místo.

Novinky pro rok 2024

Oproti loňskému ročníku soutěže nabízí ten letošní hned několik důležitých novinek. „V loňském roce se soutěž otevřela mikropodnikům a živnostníkům, ale také se rozrostla o novou soutěžní kategorii pro start-upy. Letos v tom budeme pokračovat. Také jsme si připravili novinku – cenu vysokoškolských studentů v kategorii start-upů. Našim cílem je totiž do soutěže postupně zapojit různé subjekty, které jsou s tématem udržitelnosti SME a start-upů spojené. Navíc jsme navýšili finanční výhry pro výherce, což může být částečnou motivací přihlásit se k nám do soutěže,“ popisuje Petra Nováčková.

Přihlášky je možné podat od 5. února do 5. dubna 2024 přes formulář na webu soutěže www.sme-enterprize.cz, který je letos nově zjednodušený.

Vítěz soutěže

Vítěze vybere odborná porota v níže zasednou odborníci z řad byznysu, neziskového sektoru a vysokých škol na základě několikakolového posuzování a pohovorů. Desítka nejlepších firem a pětice úspěšných start-upů budou vyhlášeny začátkem června, vítězná trojice SME firem a vítězný start-up pak budou oceněni na slavnostním finále, které proběhne v červnu v Praze.

V letošním roce mají soutěžící možnost získat výhru až do výše 150 000 korun a k tomu mediální podporu. Také jedna z prvních tří společností kategorie SME bude moci reprezentovat české udržitelné podnikání na celoevropském finále soutěže, které proběhne na podzim v belgickém Bruselu. O její účasti rozhodne mezinárodní porota soutěže.

Kdo se může zúčastnit

Soutěže SME EnterPRIZE se může zúčastnit kdokoliv, kdo podniká v České republice a spadá do kategorie SME anebo do kategorie startupů.

Konkrétními kritérii pro účast v soutěži jsou počet stálých zaměstnanců do 250 lidí, činnost firmy (služby, procesy, technologie, inovace, produkty atd.) podporuje udržitelné podnikání a má pozitivní přímý či nepřímý dopad na životní prostředí.

Mediálním partnerem soutěže SME EnterPRIZE je týdeník Ekonom.

Vítěz startupové kategorie David Šohaj Minařík z myco uprostřed, zleva Filip Krůta (CzechInvest), vedle něj Roman Juráš (CEO GČP), zprava Miroslav Singer a Helena Továrková
Vítěz startupové kategorie David Šohaj Minařík z myco uprostřed, zleva Filip Krůta (CzechInvest), vedle něj Roman Juráš (CEO GČP), zprava Miroslav Singer a Helena Továrková

SME EnterPRIZE 2024 - Přihlaste se do nového ročníku.

Text nevyjadřuje názor redakce