Základem udržitelného podnikání je především respekt k přírodě, který společnosti stále více posouvají mezi hlavní priority svých obchodních strategií. V České republice na rozdíl od jiných evropských zemí zatím není udržitelnost jedním z dominujících  témat, nicméně postupem času se situace mění. Podle výzkumu italské SDA Bocconi School of Management, který byl proveden ve spolupráci se skupinou Generali mezi evropskými SME podniky, se ukázalo zajímavé zjištění, že jen něco málo přes jednu třetinu malých a středních firem v Česku se ve svém podnikání řídí strategií udržitelnosti. To je druhý nejhorší výsledek z celkem devíti zkoumaných zemí. Nicméně právě soutěž SME EnterPRIZE je ukázkou, že se v Česku obrací tento trend pozitivním směrem.

Cílem soutěže je především ocenění společností, které v rámci svého podnikání dodržují a prosazují zásady udržitelnosti, a tím jdou ostatním českým firmám příkladem. „Chceme-li zachovat svět, který známe, i pro naše další generace, musíme všichni přiložit ruku k dílu – firmy i jednotlivci.  Pro skupinu Generali je téma udržitelnosti velice důležité a v rámci naší strategie jej chápeme jako součást našeho podnikání. Právě proto již několik let podporujeme udržitelné podnikání malých a středních podniku prostřednictvím soutěže SME EnterPRIZE. Na českém trhu jsme díky ní našli již mnoho vynikajících příkladů společností, které jasně dokazují, že udržitelnost se dá přetavit do každodenního fungování,“ vysvětluje Petra Nováčková, manažerka udržitelnosti v Generali České pojišťovně. Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, kdo podniká v České republice a spadá do kategorie SME anebo do kategorie start-upů. Konkrétními kritérii pro účast v soutěži jsou počet stálých zaměstnanců do 250 lidí, činnost firmy (služby, procesy, technologie, inovace, produkty atd.), která podporuje udržitelné podnikání a má pozitivní přímý či nepřímý dopad na životní prostředí.

Start-upy podporují inovace a přinášejí nová řešení

V České republice se rodí stále více start-upů, které staví své podnikání na principech udržitelnosti a inovací. Tyto nové firmy často přináší svěží vítr do zaběhnutých průmyslových odvětví tím, že svou podnikatelskou filozofií podporují ekologii, sociální odpovědnost a dlouhodobou udržitelnost. Na rozdíl od tradičních podniků, které mohou být zatíženy starými způsoby, start-upy využívají nejnovější technologie a inovativní přístupy ke zlepšení svých produktů a procesů, čímž přirozeně přispívají k pozitivním změnám ve společnosti i v oblasti životního prostředí. A proto soutěž SME EnterPRIZE v loňském roce rozšířila oceňování firem právě o kategorii start-upů. „Každé ocenění je nejenom pro zakladatele, ale i pro zbytek týmu takovým poplácáním po ramenou, protože práce na start-upu je opravdu docela náročná a vysilující. Jsme za to ovšem velmi rádi, protože se tak ukáže, že naše práce a úsilí dává smysl. Dostali jsme cenu a to je dobrá motivace jít ještě dál,“ říká David Šohaj Minařík, spoluzakladatel start-upu Myco, který využívá podhoubí jako materiál k dalšímu zpracování a v roce 2023 zvítězil v kategorii start-up v SME EnterPRIZE.

Garanci nad soutěžní kategorií start-upů už druhým rokem převzala agentura CzechInvest, která se věnuje podpoře start-upů již více než 10 let. „V rámci Evropské unie je česká ekonomika jednou z těch nejvíce průmyslových, a tím pádem i energeticky velmi náročných. Vedle toho u nás máme relativně nízký počet udržitelných start-upů zainvestovaný rizikovým kapitálem. Jsme tak rádi, že jsme se jako CzechInvest mohli připojit k soutěži a být garantem start-upové oblasti, protože tím podpoříme jak zelenou transformaci ekonomiky, tak inovativní podnikání. Vnímáme také synergie s naším projektem Technologická inkubace, kde právě EcoTech Hub může být pro účastníky soutěže dalším krokem v jejich rozvoji,“ řekl Filip Krůta, ředitel EcoTech Hubu společnosti CzechInvest.

Komerční článek
Výherce kategorie start-upů David Šohaj Minařík z firmy myco (uprostřed), vedle něj zleva Helena Továrková (Nadace Veronica) a vedle ní Miroslav Singer (hlavní ekonom společnosti Generali CEE Holding), zprava vedle p. Minaříka – Filip Krůta (CzechInvest) a vedle něj Roman Juráš (CEO Generali České pojišťovny).
 

Novinky pro rok 2024

Oproti loňskému ročníku soutěže nabízí ten letošní hned několik důležitých novinek. „V loňském roce se soutěž otevřela mikropodnikům a živnostníkům, ale také se rozrostla o novou soutěžní kategorii pro start-upy. Letos v tom budeme pokračovat. Také jsme si připravili novinku – cenu vysokoškolských studentů v kategorii start-upů. Našim cílem je totiž do soutěže postupně zapojit různé subjekty, které jsou s tématem udržitelnosti SME a start-upů spojené. Navíc jsme navýšili finanční výhry pro výherce, což může být částečnou motivací přihlásit se k nám do soutěže,“ popisuje Petra Nováčková.

Vítěz soutěže

Vítěze vybere odborná porota, v níž zasednou odborníci z řad byznysu, neziskového sektoru a vysokých škol, na základě několikakolového posuzování a pohovorů. Desítka nejlepších firem a pětice úspěšných start-upů budou vyhlášeny začátkem června, vítězná trojice SME firem a vítězný start-up pak budou oceněny na slavnostním finále, které proběhne v červnu v Praze.

V letošním roce mají soutěžící možnost získat výhru až do výše 150 tisíc korun a k tomu mediální podporu. Také jedna z prvních tří společností kategorie SME bude moci reprezentovat české udržitelné podnikání na celoevropském finále soutěže, které proběhne na podzim v belgickém Bruselu. O její účasti rozhodne mezinárodní porota soutěže.

Přihlášky je možné podávat od 5. února do 5. dubna 2024 přes formulář na webu soutěže www.sme-enterprize.cz, který je letos nově zjednodušený.

SME EnterPRIZE 2024 - Přihlaste se do nového ročníku.

 

Mediálním partnerem soutěže SME EnterPRIZE je Týdeník EKONOM.

SME EnterPRIZE 2024 - Přihlaste se do nového ročníku.

Text nevyjadřuje názor redakce