Historie sahající do roku 1954 a možná ještě dál

Už ve 30. letech 20. století se uvažovalo o využití nalezišť v prostoru kolem Hranic. Projektová příprava nového závodu, na které spolupracovali odborníci až z Kodaně, začala v roce 1948. Rozhodnutím Ministerstva průmyslu byl pak k 1. lednu 1950 zřízen národní podnik Hranická cementárna a vápenice v Hranicích a tím se začal psát náš příběh. V dubnu roku 1954 byl zahájen provoz a hranická cementárna byla tou nejmodernější v tehdejším Československu. V následujících letech prošla firma dynamickým vývojem, modernizovala své technologie a rozšiřovala výrobní kapacity. Od roku 1991, kdy jsme díky prvnímu vstupu zahraničního kapitálu mohli dokončit výstavbu nové části závodu, byla společnost součástí několika zahraničních firem. Od roku 2004 je spojena s italským koncernem BUZZI. Dnes je Cement Hranice moderní společností s roční produkcí přesahující 1 milion tun cementu.

komerční článek

Cement Hranice je významným zaměstnavatelem v regionu Hranic. Zaměstnává více než 180 lidí a nabízí stabilní a perspektivní práci. Společnost se také aktivně podílí na rozvoji regionu a podporuje místní spolky a organizace.

Cement Hranice se dlouhodobě zaměřuje na ekologicky šetrný provoz a podporuje udržitelný rozvoj. Společnost investuje do moderních technologií, které snižují dopad výroby na životní prostředí.

Oslavy 70. výročí

Výročí 70 let od založení je pro Cement Hranice významným milníkem. Společnost oslaví toto jubileum 15. června Dnem otevřených dveří, což je akce určená nejen pro naše zákazníky a partnery, ale především pro místní obyvatele.

komerční článek

Cement Hranice: Tradice, stabilita a budování budoucnosti

Cement Hranice je synonymem pro tradici, stabilitu a budování budoucnosti. Společnost se i nadále bude zaměřovat na modernizaci výroby, ekologicky šetrný provoz a podporu regionu.

Text nevyjadřuje názor redakce