1. Tzv. „Hot spoty“ – neboli horké body: je to stav, kdy článek z nějakého důvodu energii místo výroby spotřebovává. Jeden nebo více nefunkčních článků se stává spotřebičem a dané místo se přehřívá. Při kontrole termovizí se takto vadné místo na panelu jeví jako horký bod. Vadná oblast se chová jako zátěž a spotřebovává energii, kterou vygenerovala okolní oblast. Výsledkem je tedy lokální přehřátí. Kromě sníženého výkonu a degradace vzrůstá významně riziko požáru.   Jestli je panel závadný a vykazuje výskyt hotspotů zjistíme jen pomocí inspekce a kontroly termokamerou. Měření termovizí  z dronu je rychlé, neinvazivní a průkazné. Málokdo však ví, že horká místa způsobují i předměty, které vrhají na panely stín. Říká Jan Schönfeld, ze z portálu kontrolasolaru.cz, který se zaměřuje na měření solárních panelů termovizí z dronu.


Jaké jsou možnosti řešení:

a)      Udržovat solární panel čistý

b)      Bránit mechanickému poškození

c)       Pravidelně kontrolovat povrch panelu

d)      Pravidelně kontrolovat solární panely termovizí

e)      Vyvarovat se zastínění panelů, zejména vegetací

 

2. Obecně snížený výkon. Bývá způsoben mnoha důvody: prach, špína, listí, sníh, stín z okolních budov a vegetací, poruchy spojů, korozní poškození, defektní buňky a články, problémy v elektrických spojích, závady na obtokové diodě, závada a zežloutnutí Evy (vrstva panelu).

Jak se tyto závady projevují?

  1. výskyt hotspotů – lokálně přehřátých míst v důsledku stínění či poškození. Řešení těchto závad jsme se věnovali v předchozím odstavci. K identifikaci používáme termovizi.
  2. vizuální výskyt tzv. „šnečích cestiček“ – jedná se o viditelné praskliny křemíkového článku
  3. nefunkčnost 1/3 či 1/2 panelu  - tato závada se často vyskytuje, když vznikne uvolněný kontakt v „junction boxu“ či dojde k poškození „by-pass diody“. Závada je rychle odstranitelná. Pokud však dojde k přerušení pájených spojů mezi FVE články je oprava nemožná. K identifikaci této závady se také používá termovize a následné vyhodnocení termosnímku pořízeného nejčastěji z dronu.

Se závadami a řešením nám pomáhá sesterský projekt termoklinika.cz - měření termovizí Praha, kde působí přední specialisté na  meření termokamerou a vyhledávání tepelných mostů staveb, bytů  a domů.

Hotspoty na poškozeném fotovoltaickém panelu.
Hotspoty na poškozeném fotovoltaickém panelu.

3. Další závady: termální degradace, ztráta výkonu v důsledku stárnutí, poškození zvířaty  nebo lidskou činností, poškození v důsledku počasí.


       Popis a projevy závad:

a. U termální degradace jsou zátěží opakované tepelné cykly, které časem vedou k degradaci materiálů, což vede ke snížení či úplné ztrátě výkonu

b. Ztráta výkonu v důsledku stárnutí: přestože jsou moderní solární panely poměrně odolné, časem vždy dochází k mírnému poklesu výkonu v důsledku stárnutí a expozici životnímu prostředí. Dle elektrotechnické fakulty ČVUT jsou změny na výkonu prokazatelně měřitelné již po uplynutí 5 let.

c. Poškození zvířaty nebo lidskou činností: někdy mohou být solární panely poškozeny zvířaty, jako jsou ptáci nebo hlodavci, nebo lidskou činností, například pádem větví z okolních stromů.

d. Poškození bleskem nebo přepětím: extrémní povětrnostní podmínky, jako je blesková bouře, mohou způsobit poškození solárních panelů způsobené bleskem nebo přepětím v elektrickém systému.

e. Korozní poškození: solární panely jsou často vystaveny extrémním povětrnostním podmínkám, což může způsobit korozní poškození spojů a rámců.

f. Snížený výkon: může být způsoben různými faktory, jako je prach, špína, listí nebo sníh pokrývající panely, stínění vlivem okolních budov nebo rostlin, poruchy spojů nebo problémy s elektrickými kontakty.

g. Defektní buňky: Někdy se solární buňky mohou poškodit během výroby nebo instalace, což může vést k poklesu výkonu panelů.

Platí, že i tyto závady se vyplatí minimálně jednou ročně vyhledávat. Správný postup je:

  1. Vizuální kontrola a prohlídka stavu, odstranění nečistot, vyhledání mechanických závad a poškození
  2. Využít služeb portálu termoklinika – měření termovizí PRAHA, ideálně z obou stran panelu, zezadu ruční termokamerou, zepředu zajistit měření solárních panelů dronem s termovizí pomocí služby kontrolasolaru.cz
  3. Identifikace vadných panelů, další technické doměření, výměna.

Je to jednoduché: všichni považujeme za samozřejmost, že  jednou ročně necháme odborníkem zkontrolovat komín či plynový kotel, tak by byla zajištěna provozní bezpečnost a správný výkon. Identicky bychom měli postupovat i u solárních panelů – pravidelně jednou ročně zkontrolovat odborníkem, který je vybaven termovizí, dronem s termovizí a problematice rozumí. Přece jen se jedná o zařízení generující elektřinu, které je navíc často umístěné na střechách našich domovů, dodává Jan Schönfeld, přední odborník na termovizní měření a jejich interpretaci.

Komerční článek

Text nevyjadřuje názor redakce