Co děláme?

Organizujeme svoz a zpracování pneumatik k vybraným zpracovatelům, kde dochází k ekologické likvidaci. Posilujeme vzájemně prospěšnou spolupráci mezi výrobci, obcemi, zpracovateli, prodejci a dalšími subjekty zapojenými do nakládání s odpadními pneumatikami. Jsme členy Evropské asociace výrobců pneumatik a zpracovatelů pryže (ETRMA), RHK Brno, Svazu průmyslu a dopravy ČR a Platformy zainteresovaných stran CSR při MPO

Je to jednoduché:
Ojeté pneumatiky můžete odevzdat ke zpětnému odběru na našich sběrných místech po celém Česku. Při sezónním přezouvání jednoduše zanecháte použité pneumatiky ve svém autoservisu, na místě, kde se přirozeně vyskytují, tím pádem nezatížíte sebe ani obec, pneumatiky již budou ve správných rukou. Seznam sběrných míst najdete na webu.

Proč je to důležité:
Prostřednictvím sběrných míst se ojeté pneumatiky dostanou ke správné likvidaci a recyklaci, což přináší významné pozitivní dopady na životní prostředí. Recyklací pneumatik umožníte jejich opětovné využití a tím šetříte planetu. Z recyklovaných pneumatik se dají vyrobit nové produkty, jako jsou gumové dlaždice, podložky, izolační materiály, protihlukové stěny nebo asfaltové směsi pro silnice. Tím se snižuje ekologická zátěž a přispívá to ke snižování odpadu a ochraně životního prostředí. Recyklace pneumatik je tedy odpovědným způsobem, jak se vypořádat se specifickým druhem odpadu a zachovat zdroje pro budoucí generace.

Je to zdarma:
Zpětný odběr pneumatik je na všech našich odběrných místech zcela zdarma. Jsme totiž jedinou státem pověřenou společností pro zpětný odběr pneumatik. Navíc odevzdáním pneumatik na našich sběrných místech přispějete k prevenci vzniku černých skládek a znečištění životního prostředí.

Jak na to?
1. Najděte si nejbližší pneuservis, prodejnu pneumatik nebo jiné sběrné místo sítě ELTMA. Mapu sběrných míst najdete na našem webu.
2. Staré pneumatiky odvezte na sběrné místo.
3. Poděkujte si za ochranu životního prostředí.

 Naše odběrné místo jednoduše poznáte podle samolepky s logem Eltma.

Samolepka s logem Eltma

www.eltma.cz

Text nevyjadřuje názor redakce