V letošním roce odstartoval již čtvrtý ročník soutěže SME EnterPRIZE na podporu udržitelného podnikání, který pořádá Generali Česká pojišťovna a kde Helena Továrková opět zasedne do čela odborné poroty.

1. Co vás osobně přivedlo k tématu udržitelnosti?

Jako dítě jsem zažívala spoustu radosti z pobytu venku díky turistickému oddílu. Pak mě zajímalo, jak příroda „funguje“, a od toho byl kousek k přemýšlení o tom, jak do toho vstupují lidé. To mě přivedlo na environmentální studia na Masarykově univerzitě.

2. A jak jste se dostala z environmentálních studií přímo k tématu společensky odpovědného podnikání?

K tématu jsem se prvně dostala na stáži v Británii, pracovala jsem pro Local Food Links, ze surovin od místních farmářů tam vaří a dodávají obědy pro školy v hrabství Dorset. Odpovědné podnikání je nám vlastní i v Nadaci Veronica, získáváme si tak sami finance. V Hostětíně v Bílých Karpatech spoluvlastníme moštárnu a fotovoltaiku, v Brně provozujeme dva dobročinné obchody prodávající darované věci a jsme spoluvlastníky ekologického byznysparku Svatopetrská.

3. Co je hlavní vizí a cílem Nadace Veronica?

Naší vizí je, aby mohl každý snadno chránit přírodu, krajinu a klima. Lidi k tomu inspirujeme a vzděláváme, ukazujeme praktická řešení a podporujeme je v tom, aby přišli s něčím vlastním. Představte si to tak, že nejdřív přijdete jako dobrovolník nebo uspořádáte jako firma či škola sbírku. A postupně se dostanete až do klimatické akademie nebo soutěže CO2 liga v Hostětíně, kde díky našim kolegům z Ekologického institutu Veronica porozumíte klimatické změně a jejím dopadům. A pak jdete a měníte, jak to funguje u vás doma, ve škole, firmě nebo obci, nebo dokonce sami rozběhnete něco nového.

4. Jak vzniklo spojení vaší nadace se soutěží SME EnterPRIZE, které má za cíl podporovat udržitelnost v podnikání?

S Generali Českou pojišťovnou jsme na sebe narazili, když chtěli tuto soutěž, která už měla v Evropě své renomé, rozběhnout také v Česku a hledali odborného partnera. Dohodli jsme se, že my vložíme environmentální expertizu, zaštítíme výběr poroty a přihlašování. Pro mě bylo důležité, že se soutěž zaměřuje na malé a střední podniky, které v tématu udržitelnosti nejsou tak vidět. A taky jsem ráda, že mohu využít v soutěži své dřívější zkušenosti ze spolupráce s technologickými firmami a start-upy v rámci inovačního centra JIC. Z pohledu Generali České vidím jako výhodu, že my jako nadace na rozdíl od různých konzultačních firem nemáme malé a střední podniky jako klienty a nejsme tak ve střetu zájmu při designu a porotcování v soutěži.

Helena Továrková, ředitelka Nadace Veronica a porotkyně soutěže SME EnterPRIZE v kategorii startupů.
Helena Továrková, ředitelka Nadace Veronica a porotkyně soutěže SME EnterPRIZE v kategorii startupů., Foto: komerční článek

5. Vidíte za poslední roky v České republice vývoj v oblasti zodpovědného přístupu firem k životnímu prostředí?

Přibývá začínajících podnikatelů a podnikatelek a jejich firem a start-upů, které chtějí od počátku přijít s něčím, co přispívá k lepšímu životnímu prostředí nebo přichází s udržitelnější alternativou k zaběhlým produktům a službám. Všude se o tématu mluví, navzdory dojmům z politické debaty víme i z celospolečenských průzkumů, že Češi většinově vnímají klimatickou krizi jako hrozbu, vnímají, že za ni může hlavně člověk. Mladí lidé se čím dál víc při výběru zaměstnání dívají i na to, jaký je smysl jejich práce a zda ta práce neškodí planetě.

6. Kde spatřujete hlavní překážky, proč společnosti nechtějí nebo nemohou jít udržitelnosti více vstříc?

Častý scénář je určitě „strach ze změn“. Máte menší firmu na malém městě nebo vesnici, pár zaměstnanců, zaběhlé fungování, sice se dost nadřete a je to stres a budoucnost vás trochu děsí, ale bojíte se do toho sahat. O Zelené dohodě (tzv. Green Deal) a environmentálních opatřeních slyšíte od politiků jen zmatené a negativní informace. Tak to vytěsníte a říkáte si, že už to nějak doklepete. Další překážka, o které mluví i firmy v soutěži SME EnterPRIZE, je malá podpora ze strany veřejné správy – vy už přijdete s produktem nebo službou, která má prokazatelně nižší negativní dopad na životní prostředí, ale ve veřejných nákupech to nikdo neumí zohlednit a nakupuje jenom podle ceny.

7. Když to shrneme, co je podle vás pro firmy tou největší motivací?

U těch malých a středních podniků to nejvíc závisí na majiteli nebo majitelce. Musí to být vlastní rozhodnutí – chci, aby moje podnikání neničilo životní prostředí nebo chci naopak ještě pozitivně přispívat k lepší situaci. Důležitá je podpora ze strany veřejné správy – podnikatelé musí vidět, že úřady, instituce, školy jdou samy příkladem a taky že upřednostňují ekologicky šetrné výrobky a služby při svých nákupech. A teprve pak vnímám jako motivaci dotace a poradenství.

8. Co čekáte od letošního ročníku? Přece jenom už tušíte, jaké typy společností se hlásí, mohou nás letošní vítězové překvapit?

Věřím, že letos konečně najdeme do finálové desítky i zajímavé udržitelné firmy z oblasti stavebnictví nebo mobility, zatím zrovna tato odvětví zastoupená nebyla. Přitom jde o obory, jejichž uhlíková stopa je velká. Produkty a služby, které by pomohly zmírnit dopady v těchto oblastech, potřebujeme stále více.

9. Když se podíváte na české a evropské finále soutěže, kde vidíte největší rozdíly?

Máme v porotě radost, že čeští finalisté zatím v evropském srovnání vždy dopadli skvěle, zaujali a odnesli si zajímavé obchodní kontakty, příležitosti nebo medializaci. Na evropském webu soutěže jsou videomedailonky všech evropských finalistů a ti čeští tam za mě patří k těm nejzajímavějším.

10. Vidíte v přístupu k udržitelnosti firem nějaké zajímavé trendy? Jde pouze o záležitost velkých měst?

Ve větších městech spíš najdete více inspirace a příkladů v okolí. A to vás motivuje. Když je vaše firma jediným větším zaměstnavatelem v mikroregionu, jste v tom hodně sami a taky tam není takové srovnání. U malých a středních podniků jde ale pořád hodně o zakladatele a zakladatelky. Vidíme to v soutěži SME EnterPRIZE, pokud se rozhodnete, že chcete svoje podnikání změnit na udržitelnější, nebo rovnou zakládáte firmu jako udržitelnou, tak je jedno, jestli jste z malé vesnice z jižních Čech nebo z Kopanic. Loni jsme měli ve finálové trojce rodinný podnik z Třince, což rozhodně není místo, kde byste u nás hledali udržitelné podnikání.

11. Jak mohou běžné české firmy přispívat k šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí?

Pokud to myslí vážně, nejlepší je nechat si změřit uhlíkovou stopu. Začít pak s opatřeními tam, kde to má největší smysl a dopad. Pokud takové měření pro firmu není finančně dostupné, má smysl začít hlavně u energií a snažit se zajistit si vlastní obnovitelné zdroje nebo dodavatele, který vám to garantuje. A snažte se sebe i své zaměstnance v tématu vzdělat, základně mu porozumět a vědět, co je vlastně klimatická změna, jak „funguje“, které aktivity a oblasti k ní nejvíce přispívají. Pak máte možnost zvážit, do čeho se pustit jako první. Nebo to povede k nápadu na nové produkty a služby s menším dopadem na životní prostředí.

Přihlášky do soutěže stále běží
Soutěž SME EnterPRIZE je příkladem toho, jak může podpora a uznání udržitelných společností motivovat malé a střední firmy k přechodu na ekologičtější a sociálně odpovědnější modely fungování. Tímto způsobem soutěž napomáhá k posilování pozice SME v české ekonomice, které jsou připraveny čelit výzvám budoucnosti.

Registrace do SME EnterPRIZE probíhá do 5. dubna na oficiálním webu soutěže www.sme-enterprize.cz. Přihlásit se může kdokoliv, kdo spadá do kategorie mikro, malých a středních firem anebo start-upů do 250 zaměstnanců a podniká udržitelným způsobem v České republice. Cílem soutěže je nejen ocenit ty, kteří již udržitelnost ve svém byznysu implementovali, ale i inspirovat a podpořit další společnosti.

České stránky soutěže: www.sme-enterprize.cz
Mezinárodní stránky soutěže: www.sme-enteprize.com

Text nevyjadřuje názor redakce