Dluhopisy jsou důležitým nástrojem jak pro investory, kteří hledají relativně stabilní příjem z výnosu, tak pro emitenty, kteří potřebují financovat své projekty. Při investování do dluhopisů je však důležité pečlivě zvážit jak potenciální výnosy, tak i rizika spojená s danou investicí.

Co jsou to dluhopisy a jaký mají účel

Dluhopisy jsou finanční nástroje představující poskytnutí finančních prostředků investorem emitentovi (vydavateli dluhopisů), jako je např. stát, město nebo obchodní společnost. Investor kupuje dluhopis za určitou cenu a emitent se zavazuje splatit mu poskytnutou částku v budoucnu za stanovených podmínek, včetně úrokových plateb.

Dluhopisy mají několik účelů. Pro investory mohou představovat stabilní zdroj příjmu z výnosů prostřednictvím pravidelných úrokových plateb. Tento příjem lze využít např. jako rezervu pro případ ztráty zaměstnání, pro děti do začátku nebo jako zabezpečení na stáří. Emitenti používají poskytnuté finanční prostředky z úpisu dluhopisů nejčastěji k financování vlastních projektů, pokrytí provozních nákladů nebo rozšíření své podnikatelské činnosti.

Druhy dluhopisů a kde je koupit

Existuje několik druhů dluhopisů, od státních dluhopisů, komunálních přes korporátní dluhopisy (známé také pod názvy podnikové dluhopisy nebo firemní dluhopisy) až po dluhopisy od bank a hypotečních společností. Každý typ dluhopisu má své vlastní charakteristiky, výhody i rizika.

Státní dluhopisy vydává Ministerstvo financí a nakoupíte je online nebo prostřednictvím vybraných bank, ty firemní pak lze získat prostřednictvím makléřských společností, obchodních platforem nebo online dluhopisových portálů, na burzách či přímo od emitenta.

Výhody a rizika dluhopisů

Mezi hlavní výhody dluhopisů patří pravidelné úrokové platby, které poskytují stabilní příjem investorům, a také relativní stabilita investice ve srovnání např. s akciemi. Dluhopisy mohou sloužit jako součást diverzifikovaného investičního portfolia, které pomáhá snižovat celkové riziko ztráty.

I když jsou zejména státní dluhopisy považovány za relativně bezpečný investiční nástroj, existují určitá rizika. Mezi ně patří nejčastěji nesplacení dluhu emitentem, inflace, která může snížit reálnou hodnotu investice a úrokové sazby, které ovlivňují hodnotu dluhopisu na sekundárním trhu. 

Text nevyjadřuje názor redakce