České zdravotnictví nyní prochází turbulentními změnami. Jak se v Česku firmám, jakou vedete, daří ve výzkumu a vývoji?

Výzkum a vývoj je klíčová část našeho byznysu. V loňském roce jsme meziročně zvýšili investice do výzkumu a vývoje inovativních přípravků pro léčbu lidí i zvířat o 14 % – na 5,8 miliardy eur, což je více než 22 % z čistých tržeb společnosti. Tím se řadíme mezi přední investory ve farmaceutickém průmyslu. Zaměřujeme se na léčbu onemocnění srdce a cév, ledvin, diabetu, plic či rakoviny i na imunologii či duševní zdraví. V Česku nyní probíhá 19 klinických studií našich přípravků na více než 40 odborných pracovištích.

Na řadu vážných onemocnění už existuje moderní inovativní léčba, je ale českým pacientům dostupná?

Této otázce se jako člen představenstva Asociace inovativního farmaceutického průmyslu intenzivně věnuji. Inovativní léčba je v Česku dostupná a pomáhá spoustě pacientů, ale určitě vidím prostor pro zlepšení. Rychlostí vstupu léků na trh se blížíme západním sousedům, stále však zůstávají rozdíly v indikačních a preskripčních omezeních. I běžné léky na nemoci srdce a cév či diabetes, které v okolních zemích rutinně předepisují praktičtí lékaři, jsou u nás omezeny na vybrané lékařské specializace nebo na centra. Je logické, že při rozhodování je zohledňován finanční aspekt úhrady, zároveň ale stále není přihlíženo ke komplexnímu sociálně-zdravotnímu dopadu léčby. V tomto ohledu velice vítám pilotní aktivitu ÚZIS propojující u vybraných diagnóz data zdravotních pojišťoven a České správy sociálního zabezpečení.

Česká republika se potýká s rostoucím počtem lidí s nadváhou a obezitou a s tím spojených nemocí. Podobné to je i v řadě dalších evropských zemí – reaguje nějak na tento trend farmaceutický průmysl?

Zaměřujeme se na léčbu pacientů s chronickým srdečním selháním, onemocněním ledvin nebo diabetem 2. typu. Tyto nemoci se vzájemně ovlivňují a jedním z jejich hlavních rizikových faktorů je obezita, čímž je vše úzce provázané. V této oblasti již máme několik léků a největší část nákladů na výzkum směřuje právě na inovativní léčbu civilizačních onemocnění, která jsou celosvětově nejčastější příčinou úmrtí. Podporou různých edukačních programů klademe důraz také na prevenci obezity. Kromě pacientských organizací spolupracujeme například se spolkem STOB a podporujeme jeho rodinné kurzy zdravého životního stylu. Zřizujeme edukační weby, jako je www.srdcedycha.cz nebo www.osladtocukrovce.cz, podporujeme projekt Znovu do života zaměřený na komplexní péči o pacienty po vážných kardiovaskulárních příhodách či akci Proběhni.se pro nadaci České srdce.

Populace stárne, přibývá lidí s chronickými nemocemi, má se o ně kdo starat? Jsme podle Vás na vlnu starších polymorbidních pacientů připravení?

Základem musí být primární péče. Pacienty je třeba diagnostikovat včas, jelikož díky časnému zahájení léčby lze oddálit následky kardio-renálně metabolických onemocnění, a tím i klinickou a ekonomickou zátěž pro zdravotní systém. Praktičtí lékaři proto musí dostat veškeré nástroje pro efektivní řízení léčby chronicky nemocných, tedy přístup k nejnovějším diagnostickým a léčebným metodám. Jednou z aktuálních výzev je proto zavedení principů koordinované péče a zjednodušení cesty pacienta systémem. V tomto ohledu může sehrát pozitivní roli Národní kardiovaskulární plán ČR 2023–2033, jenž s koordinovanou péčí počítá.

V souvislosti s farmaceutickým průmyslem se často skloňuje slovo udržitelnost. Co znamená pro Vás?

Cílem naší společnosti je proměňovat životy lidí a zvířat k lepšímu, primárně prostřednictvím inovativních léčivých přípravků. Zároveň však přemýšlíme v dlouhodobé perspektivě a zásadní význam pro nás má i udržitelnost, jelikož si uvědomujeme náš závazek vůči prostředí, v němž žijeme. Toho chceme dosáhnout naší iniciativou „Sustainable Development for Generations“. Ve výrobě implementujeme opatření předcházející znečišťování vody a ovzduší. Snažíme se využívat obnovitelné zdroje energie, snižovat množství produkovaného odpadu a vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí. Aktivně podporujeme environmentálně odpovědné chování našich zaměstnanců a usilujeme o dosažení uhlíkové neutrality v provozech. Ve spolupráci s Lesy ČR a Sázíme stromy se podílíme na regeneraci krajiny. Nejen těmito aktivitami se snažíme zlepšovat život a prostředí, ve kterém žijeme nyní my a které chceme minimálně zachovat pro další generace.

Text nevyjadřuje názor redakce