Česká republika je jedním z důležitých center evropské ekonomiky s mnoha průmyslovými odvětvími, která vykazují trvalý růst, jako je automobilový, strojírenský a chemický průmysl. Česká republika proto potřebuje novou energetickou politiku, která by rozšířila dodávky elektřiny nezbytné pro pokračující hospodářský růst a zároveň dosáhla cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. V lednu 2023 Vláda ČR a ČEZ oficiálně oznámily, že probíhající dostavba pátého bloku JE Dukovany bude rozšířena na výstavbu bloků 5 a 6 v Dukovanech a bloků 3 a 4 v Temelíně. Z hlediska energetické politiky bude pro Českou republiku nejlepší výběr takového dodavatele, který dokáže výstavbu dokončit na základě osvědčené technologie, včas a za konkurenceschopnou cenu.

Díky nepřetržité výstavbě v průběhu posledních padesáti let společnost KHNP vybudovala celkem 32 jaderných bloků v Koreji a další 4 ve Spojených arabských emirátech. Desítky let nasbíraných zkušeností s fází projektování, výstavby, spouštění i samotného provozu vedly k tomu, že KHNP již umí předvídat všechny eventuality, připravit se na ně a zajistit tak vyšší bezpečnost a ekonomičnost při stavbě jaderné elektrárny. Na základě padesáti let zkušeností s výstavbou jaderných elektráren vyvinula společnost KHNP systematický a optimalizovaný systém řízení projektů. Díky svému know-how se tak její schopnosti v oblasti projektového řízení zařadily mezi světovou špičku.

Kromě České republiky se společnost KHNP v současné době uchází o projekty výstavby nových jaderných elektráren v několika evropských zemích, například v Polsku, Nizozemsku a Slovinsku. Korejská společnost již také realizuje stavební projekty ve Spojených arabských emirátech a projekt zařízení na odstraňování tritia v Rumunsku. Jaderná elektrárna Barakah ve Spojených arabských emirátech zahájila komerční provoz bloků 1, 2 a 3 v letech 2021, 2022 a 2023. Poslední čtvrtý blok by měl přejít do komerčního provozu ve druhé polovině roku 2024.

Přípravy na výstavbu v Česku

Na projekt jaderné výstavby v České republice se KHNP připravuje již dlouho. Vzhledem k vnitrozemské poloze České republiky zkoumala korejská společnost ve spolupráci s největší inženýrskou společností v České republice ÚJV Řež již v roce 2019 možné dopravní trasy pro těžkou techniku. V roce 2020 pak KHNP provedla analýzu stavebního prostředí a podmínek prostřednictvím spolupráce s globální poradenskou společností KPMG. Kromě toho od roku 2023 KHNP spolupracuje s TUV SUD na porovnání a analýze obecných průmyslových předpisů a norem uplatňovaných v ČR s předpisy uplatňovanými jinde a od roku 2023 také provádí studie dopravních tras ve spolupráci se společností Deugro.

KHNP zapojí české firmy

Společnost KHNP si uvědomuje důležitost lokalizace pro úspěšnou realizaci projektů nových jaderných elektráren a v roce 2017 podepsala se společností Škoda Praha smlouvu o poskytování služeb při vytváření dodavatelského řetězce. Prostřednictvím této smlouvy obě společnosti provedly průzkum české jaderné energetiky a položily základy lokalizace tím, že pro možnou spolupráci vytipovaly celkem 100 českých firem včetně společností ZAT, Škoda JS a Škoda Power. Kromě toho KHNP navázala spolupráci s přibližně 200 českými společnostmi z různých oborů prostřednictvím partnerství s Aliancí české energetiky (CPIA) kdy uzavřela memoranda o porozumění s jednotlivými společnostmi. Na rozdíl od konkurence je KHNP jediným dodavatelem, který slíbil zajistit turbínu od české společnosti, kterou je plzeňská Doosan Škoda Power. Turbína je hlavním zařízením turbínového ostrova a představuje jednu z největších a nejdůležitějších komponent elektrárny.

Korejský reaktor pro Dukovany

Reaktor APR1000 je typ reaktoru generace III+ se zvýšenou bezpečností a vyšší ekonomickou účinností, který vychází z desítky let trvajícího výzkumu a vývoje a má projektovanou životnost 60 let. APR1000 splňuje všechny nejnovější požadavky Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), nezávislého sdružení západoevropských jaderných regulátorů (WENRA) a organizace European Utility Requirements (EUR) a v březnu 2023 získal certifikaci EUR (Rev. E) s bezprecedentně vynikajícími výsledky. Kromě toho v zájmu zlepšení licencovatelnosti reaktoru APR1000 a snížení rizik projektu plánuje KHNP do konce roku 2024 požádat korejský dozorový orgán o schválení standardního projektu (SDA) reaktoru APR1000 a ulehčit tak schvalovací proces nového reaktoru v Dukovanech.

Realizace nových jaderných bloků v České republice je nezbytná pro uspokojení rostoucí poptávky po elektřině a splnění cílů EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. Za tímto účelem je důležité vybrat dodavatele, který dokáže projekt dokončit včas a za stanovenou cenu. Na základě padesátiletých zkušeností s nepřetržitou výstavbou a provozem KHNP slibuje, že projekt výstavby nové české jaderné elektrárny úspěšně zrealizuje na základě kontinuální spolupráce s českou vládou a ČEZ v souladu s mottem „on time and within budget“ neboli „včas a v rámci rozpočtu”.

APR1000 diagram
APR1000 diagram
 
Text nevyjadřuje názor redakce

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist