Účetní závěrku k 31. 3. 2005 dle IFRS ve formátu *.xls naleznete...
Text nevyjadřuje názor redakce