Představenstvo společnosti ŠKODA PRAHA a.s. v dané souvislosti tímto uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o postupu podle § 183i...
Text nevyjadřuje názor redakce