Oznámení o konání valné hromady naleznete...
Text nevyjadřuje názor redakce